Prospectus

nl en

Metabolisme 1

Course
2019-2020

Periode

Maandag 6 januari t/m vrijdag 31 januari 2020.

Beschrijving

Dit blok houdt zich bezig met de energiehuishouding van het menselijk lichaam, zowel tijdens rust als tijdens arbeid. Om het lichaam in stand te houden zijn energie en bouwstoffen nodig, die uit het voedsel worden opgenomen. Eiwitten, vetten en koolhydraten kunnen in het lichaam via verschillende routes worden afgebroken. De afbraak van grote moleculen naar kleine bouwstenen wordt katabolisme genoemd. Deze kleine moleculen worden weer als bouwstof gebruikt voor de synthese van complexe moleculen, zoals eiwitten en nucleïnezuren. Dit proces wordt anabolisme genoemd. Katabolisme en anabolisme zijn aparte routes; de een is niet het omgekeerde van de andere. Wel komen bepaalde verbindingen voor als intermediair in verschillende metabole routes. Ook bestaan er diverse koppelingen tussen de verschillende metabole routes, hetgeen onder normale omstandigheden leidt tot een geïntegreerd metabolisme. Teneinde inzicht in al deze processen te krijgen, is het blok onderverdeeld in een aantal thema’s: Metabole processen, Spiercontractie en Stikstofhoudende bindingen. Als illustratieve voorbeelden zullen spierarbeid en het proces van spiercontractie, zoals b.v. tijdens sporten, en de temperatuur regulatie door bruin vet worden bestudeerd.

Doel

Leerdoelen. De student:

  • Toont inzicht in de processen via welke voedingsstoffen worden afgebroken tot bouwstenen (katabolisme), en in de processen waarbij deze bouwstenen weer tot complexe moleculen worden omgezet (anabolisme).

  • Toont inzicht in de bijdrage van de verschillende processen (metabole routes) in de instandhouding en energievoorziening van het lichaam, zowel in rust als bij sport.

  • Toont inzicht in de locatie van deze processen in cellen en weefsels.

  • Toont inzicht in de relatie tussen structuur en functie van (skelet)spierweefsel en de aansturing hiervan via zenuwweefsel.

  • Laat zien laboratorium technieken adequaat uit te kunnen voeren en is in staat daarbij de scheiding van een eiwitmengsel te verklaren en te voorspellen op grond van de samenstelling van de eiwitten en de eigenschappen van aminozuren.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, responsiecollege, microscopiepracticum, biochemisch practicum en een computerpracticum (practica zijn verplicht).

Toetsing

De student wordt formatief getoetst door het bespreken van zelfstudieopdrachten in de werkgroep en door het bediscussiëren en verbeteren van gemaakte opdrachten en een practicumverslag over kolomscheiding. Voor het behalen van dit blok is inleveren van het verslag over kolomscheiding een voorwaarde. Summatieve toetsing vindt plaats via het schriftelijk tentamen, dat bestaat uit open eindvragen. Het boek Biochemistry van Campbell mag geraadpleegd worden.

Tentamendata

De tentamendata zijn beschikbaar op de roosterwebsite.

Literatuur

  • W. Pawlina et al. Histology: a Text and Atlas, 8th edition.

  • M.K. Campbell et al. Biochemistry , 9th edition.

  • W. Boron en E. Boulpaep, Medical Physiology, 3rd edition.

  • B. Alberts, Molecular biology of the cell, 6th edition.