Prospectus

nl en

Methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek

Course
2019-2020

Periode

Maandag 2 maart t/m vrijdag 20 maart 2020.

Beschrijving

Empirisch onderzoek is de basis van Biomedische Wetenschappen. Met empirisch onderzoek wordt onderzoek bedoeld waarin een wetenschappelijke vraagstelling wordt beantwoord door middel van (meestal) nieuw verzamelde gegevens. In het blok ‘Methoden en Technieken van Wetenschappelijk Onderzoek’ komen zowel de opzet van empirisch onderzoek, als de analyse van de verkregen gegevens aan de orde.

Doel

Leerdoelen:

  • Toepassen van belangrijkste onderzoeksvormen.

  • Uitrekenen van de meest gebruikte grootheden voor ziekte frequentie en ziekte associatie.

  • Statistisch analyseren onderzoeksgegevens.

  • Visualiseren en analyseren van onderzoeksgegevens met het pakket SPSS of R.

  • Vertalen van conclusies van analyses in klinische kansuitspraken over patiënten.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, computerpractica, gecombineerde werkgroep/computerpracticum.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met multiple choice vragen en SPSS opdrachten.

Tentamendata

De tentamendata zijn beschikbaar op de roosterwebsite.

Literatuur

  • Petrie, C. Sabin. Medical Statistics at a Glance.