Prospectus

nl en

Studiebegeleiding, mentoraat en voorlichting

Course
2019-2020

Beschrijving

Studentmentoraat

Gedurende het gehele eerste jaar word je met je mentorgroep begeleid door een ouderejaars student, je studentmentor. Met je groep kom je gedurende ieder onderwijsblok één keer bijeen om terug te blikken op het voorgaande blok en vooruit te blikken op wat in het nieuwe blok van belang is (in totaal ca. 9 keer). Nadruk ligt daarbij op studievaardigheden, studiegedrag en informatie over bv. onderwijs- en tentamenvormen. Je krijgt adviezen en tips van de studentmentor en kunt bij hem/haar terecht met vragen. Ook informeert de studentmentor je onder andere over extra mogelijkheden binnen de opleiding, over onderwijsevaluatie en over bepaalde procedures. In november/december heb je ook een individueel gesprek met je studentmentor.

Belangrijkste doelen van het studentmentoraat zijn: sociale binding, verbeteren van studievaardigheden, bevorderen van studiesucces, informeren over extra studiemogelijkheden.

Docentmentoraat

Doel
Het docentmentoraat ondersteunt je van jaar 1 t/m 3 in jouw persoonlijke vorming tot academicus..
Belangrijkste doelen van het docentmentoraat zijn: introductie in de academische wereld, begeleiding bij het maken van keuzes in en na je studie, verbeteren van studiesucces.

Beschrijving De docentmentor is een ervaren biomedisch onderzoeker / docent en begeleidt vijf eerstejaars-, vijf tweedejaars- en derdejaarsstudenten.
Jaar 1: In het eerste jaar maak je in het tweede semester kennis met je docentmentor en blik je aan het eind van het jaar terug op jouw ervaringen en indrukken in het eerste jaar. Ook kijk je alvast vooruit naar het tweede jaar.
Jaar 2: het zwaartepunt van het docentmentoraat ligt in het tweede jaar. De docentmentor ondersteunt je bij het maken van keuzes, verbeteren van studievoortgang en jouw persoonlijke ontwikkeling tot academicus.
Jaar 3: het derde jaar is voor een groot deel gevuld door de stage en keuzevakken. In dit jaar kun je altijd contact opnemen met jouw docentmentor als je daar behoefte aan hebt.

Onderwijsvorm
Jaar 1: 1 groepsbijeenkomst met vijf eerstejaars- en vijf tweedejaarsstudenten en, 1 individueel gesprek. Ter voorbereiding op het individuele gesprek maak je een opdracht in het digitaal portfolio.
Jaar 2: 1 groepsbijeenkomst met vijf eerstejaars- en vijf tweedejaarsstudenten en 3 individuele gesprekken. Ter voorbereiding op de individuele gesprekken maak je een opdracht in het digitaal portfolio.
Jaar 3: op afroep is de docentmentor beschikbaar.

Deelname aan de groepsbijeenkomsten, enalle individuele gesprekkenzijn voorwaardelijk voor het behalen van 5 studiepunten voor BAST in jaar 1 en 2 studiepunten voor BAST in jaar 2.

Studieadvies

De studieadviseur is er vooral voor specifieke persoonlijke ondersteuning en advies, bijvoorbeeld bij problemen met studieplanning, -organisatie of vaardigheden. Ook wanneer persoonlijke omstandigheden, functiebeperkingen, of topsport van invloed zijn op je studie, kun je bij de studieadviseur terecht. Zij kan dan zorgen voor extra begeleiding, uitleg geven over regels en procedures, registratie van eventuele studievertraging, doorverwijzing naar de studentendecanen, -artsen of psychologen en bemiddeling bij het verkrijgen van extra faciliteiten in verband met een beperking.

Aan het begin van het jaar zijn er kennismakingsgesprekken met de studieadviseur (in groepje of individueel).. Eventuele punten die voor jou van belang zijn kun je zo vroeg onder de aandacht brengen. Later in het jaar kun je altijd een afspraak maken met de studieadviseur, als dat gewenst is. Als je studievoortgang achterblijft, zal de studieadviseur zelf contact met je opnemen.

Wij hechten veel waarde aan je privacy en gaan discreet om met persoonlijke informatie. Je gegevens worden nooit, zonder jouw toestemming, aan anderen verstrekt.

Voorlichting

In aanvulling op voorlichting die onderdeel uitmaakt van het mentoraat of van sommige onderwijsblokken of -lijnen zijn er in het eerste jaar een aantal afzonderlijke plenaire voorlichtingen geprogrammeerd. Deze zijn bedoeld zijn om je verder te informeren over bepaalde zaken binnen de opleiding, of je te helpen bij het maken van keuzes.

Tijdens het begin van de opleiding krijg je veel informatie over allerlei praktische zaken, zoals over hoe je je aanmeld voor tentamens en werkgroepen, over de digitale leeromgeving, maar ook over zaken als bv. het Bindend Studieadvies en nog veel meer. Later in het eerste jaar volgen voorlichting over extra uitdagingen in de opleiding (BW PLUS-programma, Honours College), over de uitwisseling met Zweden in het tweede jaar, en over het maken van je studieplan voor het tweede jaar.

Meer informatie en contact

Meer informatie over studiebegeleiding kun je vinden via het [Studentenportaal] van het LUMC. De studieadviseur is [Mw. B. Hogers.]