Prospectus

nl en

Conflict management in the public domain

Course
2018-2019

Toegangseisen

Bachelor afgerond.

Beschrijving

De topjurist van de toekomst excelleert niet alleen juridisch, maar heeft tevens oog voor de belangen van beide partijen. Juist de problemen in het publieke domein zoals tussen overheid en burger, vragen om conflicthantering. Dit speelt niet alleen bij de overheid, maar ook in de advocatuur en de rechterlijke macht. In de praktijk is een groeiende behoefte aan juristen die affiniteit hebben met het oplossen van problemen door eerst te praten, in plaats van eindeloos te procederen. Vroeger was juridische kennis het belangrijkst. Tegenwoordig weet men dat het niet alleen gaat over het juridisch geschil (wel of geen gelijk), maar ook over het vinden van een oplossing waar beide partijen tevreden over zijn.

In dit keuzevak staat conflicthantering in het publieke domein centraal. Naast het juridisch kader van de Awb en conflicttheorieën, ga je oefenen met conflicthanteringsvaardigheden en onderhandelen in rollenspellen. Vervolgens ga je met deze theoretische inzichten (o.a. procedural justice) en praktische vaardigheden op onderzoek uit naar welke aanpak werkt in de praktijk. Gastsprekers uit de praktijk (overheid, advocatuur, ombudsman) en wetenschap laten je op een andere manier kijken naar conflicten en conflicthantering. Je leert niet alleen om als jurist anders naar conflicten te kijken, maar het verandert ook jouw kijk op en omgang met conflicten.

Leerdoelen

Doel van het vak
In dit keuzevak staat de conflicthantering in het publieke domein, ofwel tussen burger en overheid centraal.

Leerdoelen

 • Studenten verwerven inzicht in hoe in de praktijk het gebruik van mediation- en onderhandelingsvaardigheden naast of in plaats van alleen een juridische afwikkeling tot grote meerwaarde kan leiden in conflicten tussen burger en overheid.

 • Studenten verwerven inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden voor conflicthantering binnen het wettelijk kader van de Awb;

 • Studenten ontwikkelen onderzoeksvaardigheden door eigen onerzoek: bestaande uit het bijwonen van 2 zittingen van een bezwaaradviescommissie met het uitvoeren van interviews van betrokken ambtenaren en bezwaarmakers;

 • In rollenspellen en simulaties leren studenten conflicthanterings- en onderhandelingsvaardigheden in te zetten bij conflicten tussen burger en overheid;

 • Studenten schrijven een paper met behulp van eigen onderzoek en de verworven inzichten van de 6 bijeenkomsten.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvormen

 • 5 hoor- en werkcolleges

 • Bijwonen van 2 zittingen van een bezwaaradviescommissie

 • Interviewen van ambtenaar en bezwaarmakers

 • Video's, rollenspellen, simulaties

 • Verschillende gastsprekers (o.a. voorzitter bezwaaradviescommissie, advocaat)

 • Bezoek aan de Nationale Ombudsman mr. R.F.B. van Zutphen

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Paper

 • Deelname tijdens bijeenkomsten

Inleverprocedures
Paper uiterste datum inleveren.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Artikelen (via Blackboard)

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr.dr. W.H. (Wendy) Versteeg en/of mw. mr.dr. Y. van der Vlugt

 • Beschikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00

 • E-mail: wendyversteeg@casema.nl](mailto:wendyversteeg@casema.nl) en/of yvonne@ingesprekadvies.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, B1.21

 • Openingstijden: 9.00 – 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7760

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl