Prospectus

nl en

Child Maltreatment and Youth Policy: Decisions and Implementation.

Course
2019-2020

Beschrijving

Deze cursus geeft een bestuurskundig perspectief op het thema kindermishandeling. De ontwikkeling en huidige situatie van het Nederlandse jeugdbeleid wordt behandeld en gekoppeld aan algemene theorieën over politieke besluitvorming en beleidsimplementatie. Studenten leren met een kritische blik naar het beleidsproces te kijken en een praktisch begrip te ontwikkelen over hoe jeugdbeleid in Nederland tot stand komt. Daarbij komen de belangrijkste instituties, beleidskaders, en politieke en maatschappelijke actoren aan bod. Specifieke aandacht wordt besteed aan hoe academisch onderzoek naar kindermishandeling wordt gebruikt en toegepast in beleid. Studenten schrijven zelf een beleidsadvies op basis van de verworven inzichten.

Leerdoelen

Bij het beëindigen van de cursus, zijn de studenten in staat om:

  • De besluitvorming en implementatie van het Nederlandse jeugdbeleid te identificeren binnen het bredere beleidsproces.

  • Barrières en mogelijkheden van beleidskeuzes te benoemen in relatie tot kindermishandeling en daar kritisch op te reflecteren.

  • Deze inzichten toe te passen op een concrete beleidscasus en strategisch advies te geven aan beleidsmakers.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit:

  • Hoorcolleges

Studielast

Totale studielast: 140 uren
Hoorcolleges: 21 uren
Zelfstudie en deelname aan discussies: 119 uren

Toetsing

Het tentamen bestaat uit twee deeltoetsen. De eerste deeltoets heeft de vorm van een schriftelijk tentamen met open vragen die aan het einde van de cursus afgenomen, en telt mee voor 30%, de tweede deeltoets heeft de vorm van een individuele schrijfopdracht en telt mee voor 70%.

Er is geen compensatie mogelijk. Beide onderdelen kunnen worden herkanst in het geval van een onvoldoende.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard. De blackboard site wordt ten minste twee weken voor het begin van de cursus geopend.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Prof.dr. A.K. Yesilkagit
E-mail:a.k.yesilkagit@fgga.leidenuniv.nl