Prospectus

nl en

Klassiek Chinees 1

Course
2019-2020

Toegangseisen

Dit college is alleen toegankelijk voor studenten van Chinastudies

Beschrijving

Dit college is een eerste kennismaking met het Klassiek Chinees, de taal waarin Chinese ambtenaren, filosofen, schrijvers, dichters en geleerden eeuwenlang hebben geschreven. Wie een goed begrip wil hebben van de oude Chinese taal en cultuur, wie toegang wil hebben tot klassieke wijsheden, gedichten en proza, wie het Modern Chinees beter wil begrijpen, die moet op z’n minst de beginselen van het Klassiek Chinees beheersen.

Leerdoelen

  • kennis van de betekenis(sen) of functie(s) van zo’n 400 karakters

  • inzicht in de Klassiek Chinese basisgrammatica

  • kunnen ontleden van Klassiek Chinese zinnen

  • begrip van korte Klassiek Chinese teksten in hun culturele context

Studielast

totaal circa 140 uur (5 EC x 28 uur)

  • 56 contacturen (14 weken x 4 uur per week)

  • 70 uur voorbereiding (14 weken x 5 uur per week)

  • 14 uur tentamen en tentamenvoorbereiding

Rooster

Zie het collegerooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen (tussentoets 20%, eindtoets 80%, herkansing over het geheel 100%). De eindtoets moet voldoende zijn om dit college te halen.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt, alsmede hoe en wanneer de student een verzoek tot inzage van het tentamen kenbaar kan maken aan de docent.

Blackboard

Ja. Zie Blackboard.

Literatuur

Verplicht:

  • Paul van Els. Van orakelbot tot weblog, deel 1. Leiden: Leiden University Press, 2015 (tweede editie).

Aanbevolen:

  • Anki

  • D.R. Jonker. Wenyan Partikels. Leiden: Shilin, 2011

Aanmelden

Studenten worden voor dit college ingedeeld in groepen door de docent en automatisch ingeschreven in uSis.

Contact

Voor meer informatie kijk op de Blackboard pagina.

Als coördinator geldt: Dhr. Dr. P. van Els