Prospectus

nl en

Mandarijn IIB

Course
2019-2020

Toegangseisen

BA1-college Modern Chinees I

Beschrijving

Dit college is gericht op het vergroten van de lees- en schrijfvaardigheid, het vergroten van de spreek- en luistervaardigheid. Voertaal is Nederlands, Engels en Chinees.

Leerdoelen

 • Uitbreiden van de actieve en passieve woordenschat;

 • Beheersing van complexere grammaticale zinsconstructies;

 • Het vermogen om aan het einde van het tweede semester eenvoudige, eigentijdse teksten te kunnen lezen en schrijven.

 • Het vermogen om aan het einde van het tweede semester gesprekken over alledaagse onderwerpen in het Chinees te kunnen houden.

Rooster

Zes contacturen per week. Zie het collegerooster tijdstip en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

3e blok: 5 ECTS * 28 uur = 140 uur

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 36 uur (6× 6 uur/week)

 • tijd voor het voorbereiden van de colleges: 36 uur (6× 6 uur/week)

 • tijd voor het voorbereiden van de opdrachten: 8 uur

 • tijd voor het voorbereiden van het slottentamen: 60 uur

Toetsing

 • Karakterdictee 10 % (kies de beste 5 van het totaal aantal; geen herkansing)

 • Slottentamen 90% (schriftelijk /luistertoets 60%; mondeling 30%)

Verplichte aanwezigheid Alle colleges in deze cursus zijn werkgroepen, dus geen hoorcolleges. Voor het volgen van de werkgroepen geldt een aanwezigheidsplicht: het collegebezoek wordt door de docenten geregistreerd. Studenten mogen hoogstens drie colleges per semester missen. Wie een college moet missen, dient dit vooraf aan de coordinator Mw. Y.T. Wang MA te melden. Wie meer dan drie maal per semester absent is geweest, mag niet meer deelnemen aan de werkgroep, maar wel tentamen doen. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoordinator, Mw. drs. A.B. Amir

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Ja, zie Blackboard

Literatuur

De eerste twee weken:

 • C. H. Lin and M. van Crevel. Paint Feet on a Snake: An Intermediate Mandarin Reader. Leiden: Leiden University Press (2015).

 • Het materiaal voor luister-en spreekvaardigheid wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Vanaf de derde week:

 • Syllabus: C. Lin and A. Keijser, An Intermediate Reader of Mandarin. Leiden: Sinologisch Instituut (2010). De syllabus is online verkrijgbaar.

 • Syllabus: C. Lin, Y.Z. Zhang and A. Keijser, Intermediate Spoken Mandarin, Leiden: Sinologisch Instituut (2010). De syllabus is online verkrijgbaar.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Coördinator: Mw. Y.T. Wang MA

Opmerkingen

Groepsindeling, syllabus en belangrijke informatie worden 1 week voor het begin van het semester beschikbaar gesteld op Blackboard. De informatie op Blackboard wordt actueel gehouden.