Prospectus

nl en

Structure: Japanese Grammar Ib

Course
2019-2020

Toegangseisen

Studenten moeten het tentamen Grammatica 1a (Taalkundige structuur I) met goed gevolg hebben afgelegd.

Beschrijving

Dit vak is erop gericht de basiskennis van studenten van de Japanse grammatica verder te ontwikkelen. Tijdens de hoorcolleges zal een aantal complexe grammaticale structuren aan bod komen, zoals werkwoorden van geven en ontvangen, de potentialis, en passieve en causatieve vormen. Er zullen bovendien praktische opdrachten gegeven worden m.b.t. de verschillende (bijv. taalkundige) aspecten van de Japanse grammatica en zinsstructuren. Zodoende zullen studenten in staat worden gesteld hun eigen begrip van de grammatica verder uit te breiden.

Leerdoelen

Verder ontwikkelen van begrip van basiselementen van de Japanse grammatica en zinsstructuren, alsmede analytische vaardigheden.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege + thuisopdrachten

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur (5.0 EC)

  • Collegetijd: 26 uur (13 × 2)

  • Tijd voor het bestuderen van de lesstof en het maken van oefeningen etc.: 70 uur

  • Tentamen: 2 uur

  • Tentamen voorbereiden: 42 uur

Toetsing

Het cijfer voor dit vak wordt vastgesteld door middel van een schriftelijk tentamen over de collegestof, en een cijfer voor aanwezigheid en participatie. Deze cijfers worden op de volgende manier gewogen.

  • Tentamen: 90%

  • Aanwezigheid en participatie: 10%

Het tentamen duurt twee uur. De opzet van tentamen en hertentamen is identiek. De inhoud van het tentamen is te vergelijken met de wekelijkse online toetsjes, en bestaat uit een combinatie van meerkeuzevragen en open vragen.

Studenten die minder dan 70% van de colleges hebben bijgewoond worden uitgesloten van deelname aan het tentamen en zullen het vak niet met goed gevolg kunnen afsluiten.

Inzage en nabespreking
De uitslag wordt bekendgemaakt via Blackboard. Studenten hebben de mogelijkheid hun (her-) tentamen in te zien binnen dertig dagen nadat de resultaten bekend zijn gemaakt. Neem hiervoor contact op met de docent.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • Aankondigingen en communicatie

  • Het verspreiden van de slides die tijdens het college worden gebruikt.

  • Oefeningen

  • Aanvullend materiaal

Literatuur

3A Corporation. 2013. Minna no Nihongo. Shokyū I. Dai 2 han. Hon’yaku, bunpō kaisetsu. Eigoban. みんなの⽇本語 初級Ⅰ第2版 翻訳・⽂法解説 英語版 [Minna no Nihongo. Elementary Japanese I. Second edition. Translation & grammar notes — English edition]. Tokyo: 3A Corporation. (ISBN: 9784883196043)

3A Corporation. 2013. Minna no Nihongo. Shokyū I. Dai 2 han. Honsatsu. みんなの⽇ 本語 初級Ⅰ第2版 本冊 [Minna no Nihongo. Elementary Japanese I. Second edition. Main book]. Tokyo: 3A Corporation. (ISBN: 9784883196036)

3A Corporation. 2013. Minna no Nihongo. Shokyū II. Dai 2 han. Honʼyaku, bunpō kaisetsu. Eigoban. みんなの⽇本語 初級II 第2版 翻訳・⽂法解説 英語版 [Minna no Nihongo. Elementary Japanese II. Second edition. Translation & grammar notes ̶ English edition]. Tokyo: 3A Corporation. (ISBN: 9784883196647)

3A Corporation. 2013. Minna no Nihongo. Shokyū II. Dai 2 han. Honsatsu. みんなの⽇ 本語 初級II 第2版 本冊 [Minna no Nihongo. Elementary Japanese II. Second edition. Main book]. Tokyo: 3A Corporation. (ISBN: 9784883196463)

Niet verplicht maar wel aan te raden is het volgende naslagwerk:

Makino Seiichi & Michio Tsutsui. 1989. A dictionary of basic Japanese grammar. Tokyo: The Japan Times. (ISBN: 9784789004541)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

M.J. van Berlo