Prospectus

nl en

MACH Seminar

Course
2019-2020

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit college gaat over de representatie van samurai en martiale helden in historische fictie in (vroeg)modern Japan. Tijdens de eerste drie weken richten we ons op gunki monogatari (oorlogsverhalen, zoals Heike monogatari) en de representatie van de protagonisten uit deze verhalen in vroegmoderne (1600-1868) printcultuur en theater.
In het tweede deel van de collegereeks bestuderen we hoe samurai-legenden uit het vroegmoderne cultureel geheugen, maar ook meer recente martiale helden een rol spelen in moderniserend en modern of hedendaags Japan. Aan bod komen gunki monogatari als ‘nationale literatuur’, historische helden in jeugdliteratuur, en de functie van standbeelden en monumenten in narratieven van lokale, nationale of internationale geschiedenis. Tot slot verdiepen we ons in vraagstukken rondom gender en de representatie van samurai in hedendaagse Japanse populaire cultuur.
Een bezoek aan de speciale collecties van de universiteitsbibliotheek is onderdeel van het college. Tijdens blok vier voeren studenten een onderzoeksopdracht uit (‘Japanproject’) in overleg met de docent.

Leerdoelen

 • het verkrijgen/uitbreiden van kennis over literatuur en cultuurhistorie van de Japanse (vroeg)moderne periode;

 • kritisch kunnen analyseren van uiteenlopende vormen van historische fictie en historische representatie in zowel contemporaine als historische context;

 • deze analyse zowel mondeling als schriftelijk op academisch niveau kunnen presenteren; het zelfstandig kunnen selecteren van een casestudy en deze kunnen interpreteren in de context van relevante secundaire literatuur

 • juiste omgang met primaire bronnen uit speciale collecties; inzicht hoe deze en andere primaire tekstuele/visuele bronnen ingezet kunnen worden voor cultuurwetenschappelijk onderzoek

Rooster

Zie het Rooster voor het actuele zalenoverzicht.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totaal: 140 uur (5 EC)

 • Bijwonen college: 6 x 3 = 18 uur

 • Voorbereiding college (leesstof, webposts, presentatie): 50 uur

 • Analytisch element: 22 uur

 • Onderzoekspaper en Japanproject: 50 uur

Toetsing

 • Participatie (incl. presentatie, wekelijkse opdrachten, voorbereiding Japanproject): 40%

 • Analytisch element (1.000-1.200 woorden): 20%

 • Onderzoekspaper (2.000-2.500 woorden): 40%
  Ieder onderdeel dient met een voldoende te worden afgesloten.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het aanbieden van of verwijzen naar verplichte en aanbevolen leesstof

 • communicatie van concrete informatie over de colleges (syllabus), informatie over voorbereiding, opdrachten, groepsindelingen etc.

 • webposts door studenten ter voorbereiding van het college

Literatuur

De literatuur voor elk college staat omschreven in de syllabus, te vinden op Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Aafke van Ewijk