Prospectus

nl en

Oral Proficiency: presentation and debating - Language Acquisition II

Course
2019-2020

Toegangseisen

Om toegelaten te worden tot dit college moet de student de onderdelen Spreken en Luisteren van het 1e jaar hebben afgerond, of een gelijkwaardig niveau hebben. Dit ter beoordeling van de docent.
Studenten die dit college slechts één semester kunnen volgen, kunnen contact opnemen met de studiecoördinator.
Als er plek is, is dit vak ook toegankelijk voor uitwisselingsstudenten Nederlandkunde.
Dit college is niet toegankelijk voor studenten met Nederlands als moedertaal.

Beschrijving

Het college richt zich op het verbeteren van de spreekvaardigheid in een academische omgeving. In het eerste semester oefenen de studenten in het houden van referaten aan de hand van korte artikele over taal, gevolgd door een discussie. Aandacht gaat uit naar formuleervaardigheden als zinsbouw, uitspraak en intonatie, en tevens naar inhoudelijke opbouw en presentatie. De referaten worden digitaal opgenomen met behulp van videostreaming en mede op basis daarvan geëvalueerd.
In het tweede semester houden studenten in blok III debatten aan de hand van stellingen over actuele, controversiële onderwerpen volgens de regels van academic debating. Aandacht gaat uit naar formuleervaardigheid, argumentatietechniek en presentatie. In de tweede helft van het semester worden de debattechnieken met behulp van rollenspel toegepast in vergaderingen over van tevoren opgegeven thema’s.

Leerdoelen

Doel van het college is het verbeteren van de spreekvaardigheid in een academische omgeving. Studenten leren aan welke eisen een mondelinge presentatie moet voldoen en welke presentatietechnieken daarbij gebruikt kunnen worden. Daarnaast leren studenten omgaan met het geven en ontvangen van kritiek. In blok III en IV wordt bovendien uitgebreid aandacht besteed aan sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties. In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau B1/B2

Rooster

Zie Rooster BA Nederlandkunde/Dutch Studies

Onderwijsvorm

Werkcollege: aanwezigheid verplicht

Studielast

Opbouw:

 • 14 × 2 eerste semester : 28 uur

 • 14 × 2 tweede semester: 28 uur

 • Literatuur 210 pagina’s: 30 uur

 • Drie presentaties (eerste semester): 12 uur

 • Drie zelfreflecties n.a.v. video-opnames 12 uur

 • Beoordeling taalgebruik medestudent 2 uur

 • Beoordeling presentatie medestudent 2 uur

*

 • Vier debatten (tweede semester) 16 uur

 • Drie vergaderingen 10 uur

Totaal 140 uur

Toetsing

In het eerste semester krijgen de studenten een deelcijfer op basis van de gehouden referaten en in het tweede semester een deelcijfer dat gebaseerd is op deelname aan de discussies, debatten en vergaderingen. Aanwezigheid bij deze colleges is verplicht en een voorwaarde voor het behalen van een voldoende.

Weging

Het eindcijfer wordt berekend uit het gemiddelde van de deelcijfers van het eerste en tweede semester. Een 5 kan gecompenseerd worden met een 7. Cijfers lager dan 5 zijn niet toegestaan. De deelcijfers blijven slechts één studiejaar geldig. Wie voor dit vak niet slaagt, moet het daaropvolgende jaar beide semesters opnieuw volgen.

Herkansing

Individuele herkansing is niet mogelijk. Bij presentaties, debatteren en vergaderen zijn medestudenten nodig voor de beoordeling. Er geldt compensatieregeling, zie bij het kopje ‘Weging’.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het studiemateriaal en voor de onderlinge communicatie.

Literatuur

 • Teksten op Blackboard

 • Bas Kranenburg en F. ’t Hart, Een goede vergadering. Utrecht/Zutphen, 2004. (Voor het tweede semester)

 • Toine Braet en Lenneke Schouw, Effectief dabatteren . Groningen, 1998 ISBN-10: 9001159745 (Voor het tweede semester)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Bij problemen met de inschrijving in usis neem contact op met het secretariaat

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunnen studenten contact opnemen met de docent dhr. R. Joon
Algemene vragen kunnen beantwoord worden door de studiecoördinator, mw. I. Zagar
Voor administratieve vragen, bijv. bij problemen over de inschrijven in uSis, kunnen studenten zich wenden tot Onderwijsadministratie Van Eyckhof.

Opmerkingen

Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands
Uitwisselingsstudenten die één semester blijven, kunnen dit vak alleen een semester volgen voor 2.5 ec volgen. Voor reguliere studenten Dutch Studies is dit niet mogelijk.