Prospectus

nl en

Spreken/Luisteren 1B - Taalverwerving I

Course
2019-2020

Toegangseisen

Spreek- en luistervaardigheid op niveau A2 van het Europees Referentiekader. Dit college is toegankelijk voor de reguliere studenten Nederlandkunde/Dutch Studies en – als er plaats is – uitwisselingsstudenten Neerlandistiek. Overige studenten kunnen eventueel na overleg met de studiecoördinator en de docent worden toegelaten. Neem contact op met de studiecoördinator.

Beschrijving

In de colleges wordt aandacht besteed aan het verbeteren van de spreek- en luistervaardigheid in alledaagse situaties, via het doen van uiteenlopende spreek- en luisteroefeningen. Een belangrijk aspect is het verbeteren van de uitspraak.

Leerdoelen

Na afloop van de colleges kan de student:

 • vlot en adequaat te reageren op een gesprekspartner

 • een gesprek houden over alledaagse onderwerpen

 • een korte monoloog houden over een opgegeven onderwerp

 • de grote lijnen van een algemeen informatief televisieprogramma volgen

 • duidelijk gesproken delen van die programma’s in detail volgen.

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid:

 • luisteren: B1/B2

 • gesproken productie: B1

 • gesproken interactie: B1.

Rooster

Raadpleeg het rooster van Nederlandkunde/Dutch Studies

Onderwijsvorm

 • Werkcollege (aanwezigheid verplicht)

Studielast

De totale studielast van dit college is 140 uur

 • bijeenkomsten van 3 uur 39 uur

 • huiswerk 4 à 5 uur per week 58 uur

 • tentamen 3 uur

Het eindniveau van dit college kan alleen worden gehaald als de student ook in het normale leven Nederlands spreekt. Daaraan moet (buiten alle lessen) minimaal 40 uur gericht aan worden besteed, verspreid over het semester. Dat is een half uur per dag.

Toetsing

Toetsing

Spreken: reageren op uitingen van een spreker; het houden van een monoloog van twee minuten over een opgegeven onderwerp.
Luisteren:

 • intensief: invullen van ontbrekende woorden na het beluisteren van een band;

 • extensief: beantwoorden van vragen over drie videofragmenten.

Weging

Het cijfer is het gemiddelde van de onderdelen Spreken (50%) en Luisteren (50%). Voor beide onderdelen moet een voldoende gehaald worden.

Herkansing

Herkansing voor beide onderdelen is mogelijk in mei of juni, ook als het college in het eerste semester wordt aangeboden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • beschikbaar stellen van luistermateriaal

 • berichten over het college

Literatuur

 • Syllabus Spreken/luisteren en overig materiaal is beschikbaar via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Bij problemen met de inschrijving in usis neem contact op met het secretariaat

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunnen studenten contact opnemen met de docent Mw. C.A. Hemerik eerste semester en Mw. M. Arends tweede semester.
Algemene vragen kunnen beantwoord worden door de studiecoördinator, mw. I. Zagar
Voor administratieve vragen, bijv. bij problemen over de inschrijven in uSis, kunnen studenten zich wenden tot Onderwijsadministratie Van Eyckhof.

Opmerkingen

Dit college sluit aan bij Spreken/luisteren 1A – Taalverwerving I (5811VSL1A).
Bij voldoende belangstelling wordt dit college ook in het eerste semester gegeven.