Prospectus

nl en

Bacheloreindwerkstuk Griekse en Latijnse taal en cultuur

Course
2019-2020

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Alle studenten dienen ter afronding van hun bacheloropleiding een eindwerkstuk te schrijven. Dit eindwerkstuk heeft een studielast van 10 EC en heeft een omvang van min. 8.500 – max.10.000 woorden inclusief noten, bibliografie en bijlagen.

Onderwerp

Het eindwerkstuk is in principe gewijd aan belangrijke teksten of thema’s, zoals die in het bacheloronderwijs, bijvoorbeeld bij een werkcollege in het derde jaar, centraal hebben gestaan. Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij een werkcollege of blokcollege dat je gevolgd hebt, en bewaar zeer ambitieuze onderwerpen zoveel mogelijk voor de masteropleiding.

De afstudeerrichtingen zijn:

 • Grieks;

 • Latijn;

 • Oude Geschiedenis (altijd in combinatie met Grieks en/ of Latijn);

 • Antieke Wijsbegeerte (altijd in combinatie met Grieks en/ of Latijn).

Indien het eindwerkstuk van cultuurhistorisch aard is, dien je in je eindwerkstuk Griekse en/of Latijnse teksten op zodanige wijze te integreren dat daaruit je competentie in het omgaan met primaire schriftelijke bronnen blijkt. In dit geval zal een docent van de sectie Grieks of Latijn als tweede lezer optreden.

Begeleider

Neem in een vroeg stadium contact op met je beoogd begeleider om afspraken te maken over je onderwerp en planning. Doe dat ook als je nog niet precies weet wat je onderwerp gaat worden - zorg er wel voor dat je ingelezen bent zodat je iets te bespreken hebt met je beoogd begeleider.

Aanmeldingsformulier BA-eindwerkstuk

Voordat studenten starten met het schrijven van het BA-eindwerkstuk dienen ze een aanmeldingsformulier in bij de examencommissie, die formeel de begeleider en tweede lezer toewijst. Door het formulier in te vullen maken studenten met hun beoogd scriptiebegeleider een globale planning. Houd daarbij rekening met de deadlines die gelden voor het afstuderen. Zorg dat je duidelijk met je begeleider hebt afgesproken wanneer je de definitieve versie van je werkstuk inlevert om op tijd een eindcijfer te krijgen.

Het aanmeldingsformulier is beschikbaar via de opleidingswebsite Studie & studeren > Studie > Onderwijsinformatie > Schrijven van papers en scriptie. De deadline om het formulier in te leveren is 15 maart als studenten einde van het academisch jaar willen afstuderen en 15 oktoberals studenten eind januari willen afstuderen.

Inleverdatum

Deadline semester 1: woensdag 15 januari 2020
Deadline semester 2: maandag 15 juni 2020

Indien de student de deadline van maandag 15 juni niet haalt, neemt de student hierover vòòr deze datum contact op met de begeleider en heeft de student ten minste een hoofdstuk en uitgewerkte opzet met de begeleider besproken. Het is aan de docent om te bepalen of de student reeds zover met het eindwerkstuk gevorderd is dat hij/zij in staat mag worden geacht deze op eigen kracht in de zomermaanden te voltooien. Er vindt géén begeleiding plaats in de zomermaanden (1 juli - half augustus). Uiterlijke inleverdatum is in die gevallen maandag 17 augustus 2020. N.B. Werkstukken die in de zomer zonder begeleiding geschreven zijn, zullen niet meer in behandeling worden genomen.

Scriptieseminar

Studenten die in semester 2 hun bacheloreindwerkstuk schrijven, zijn verplicht om deel te nemen aan het scriptieseminar van GLTC. Dit seminar vindt gedurende het tweede semester een aantal keer plaats. Zie hiervoor het collegerooster Griekse en Latijnse taal en cultuur BA3. Studenten die uitlopen en hun eindwerkstuk in semester 1 schrijven, moeten het facultaire scriptieseminar van het Expertisecentrum Academische Vaardigheden volgen.

Leerdoelen

Een student die het BA-eindwerkstuk succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • een semi-complexe onderzoeksvraag uit te werken met behulp van de inmiddels verworven vaardigheden, methoden en technieken;

 • een schriftelijk verslag van die onderzoeksvraag te schrijven op een ordelijke, heldere manier (max. 10.000 woorden, inclusief noten, bibliografie en bijlagen).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit onderdeel leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Onderwijsvorm

 • Zelfstudie

Toetsing

Schriftelijk werkstuk. Vermeld op de omslag of titelblad van het bacheloreindwerkstuk in ieder geval:

 • Bacheloreindwerkstuk Griekse en Latijnse taal en cultuur;

 • Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen;

 • Volledige titel;

 • Naam en studentnummer;

 • Contactgegevens;

 • Naam begeleider(s) en tweede lezer;

 • Datum.

De inleverdatum op Blackboard is de toetsdatum die geregistreerd wordt in uSis.

Blackboard

Het eindwerkstuk moet worden geüpload via het programma Turnitin op Blackboard (studiegidscode 5573VBAE). Daarnaast leveren studenten twee papieren versies in voor de begeleider en tweede lezer. De inleverdatum op Blackboard is de toetsdatum die geregistreerd wordt.

Literatuur

Aanmelden

Voor het bacheloreindwerkstuk is registratie in uSis niet nodig. Studenten moeten bij de examencommissie een aanmeldingsformulier indienen op basis waarvan de eerste en twee lezer worden aangewezen. Zie ook hierboven 'Aanmeldingsformulier BA-eindwerkstuk'.
Het formulier is beschikbaar via de opleidingswebsite Studie & studeren > Studie > Onderwijsinformatie > Schrijven van papers en scriptie.

Opmerkingen

Contact

Dr. C.C. (Casper) de Jonge (scriptieseminar)
Mw. L. (Lies) van Heteren (studieadviseur)