Prospectus

nl en

Swahili 1

Course
2019-2020

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Het Swahili is van oudsher de handelstaal van Oost-Afrika en heeft een lange en fascinerende geschiedenis. Het wordt door meer dan 80 miljoen mensen gesproken.
Bij Swahili 1 behandelen we de basisgrammatica van het Swahili en bouw je een behoorlijke woordenschat op. Tijdens de colleges gaan we in op de grammatica en oefenen we de spreekvaardigheid door middel van beeldmateriaal, rollenspelen en muziek. Omdat het Swahili een hele logische taal is, ben je aan het einde van het eerste semester in staat om eenvoudige teksten te lezen en te communiceren over eenvoudige en alledaagse zaken.
Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over studievaardigheden verzorgd door het EAV.

Leerdoelen

Spreken : A1/A2
Luisteren : A1/A2
Lezen : A2
Schrijven : A1/A2

EAV-colleges: leren studeren o.a. met gebruik van geheugentechnieken.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

College en werkcollege.

Studielast

 • Totaal: 280 uur (10 EC)

 • Volgen college: 5 uur per week x 13 weken = 65 uur.

 • Volgen colleges EAV: 2 x 2 uur in semester 1 = 4 uur.

 • Literatuur en huiswerk : 211 uur

Toetsing

 • Actieve participatie tijdens de colleges en werkopdrachten 20%

 • Schriftelijk eindtentamen 60 %

 • Mondeling tentamen 20 %

 • Algehele herkansing
  Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.
  De algehele herkansing kan alleen gedaan worden als de student alle andere examens ook gemaakt heeft.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard

 • communicatie

 • studiemateriaal

 • tussentijdse toetsen

 • uitslagen van tentamens

Literatuur

 • Schipper, Tirza. 2014.Tuongee Kiswahili - Swahili course. Dit Engelstalige cursusboek is bij het eerste college te verkrijgen.

 • Aanvullende leerstof wordt tijdens de colleges uitgedeeld of wordt op Blackboard gezet.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Inschrijven voor vakken en tentamens

Aanmelding voor Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden Studeren à la carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact Docent:

Mw. drs. T.I.D. Schipper

Studiecoördinator: P.C. Lai LL.M. MSc

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats