Prospectus

nl en

Swahili 2

Course
2019-2020

Toegangseisen

Swahili 1 moet met succes zijn afgerond.

Beschrijving

We verdiepen ons verder in de grammatica en de woordenschat. Verschillende onderwerpen zoals politiek, natuur, corruptie en sport zullen behandeld worden. Na Swahili 2 ben je in staat om zelfstandig uitgebreide teksten te lezen en kun je je ervaringen en meningen in het Swahili uitdrukken.

Leerdoelen

Spreken : A2/B1
Luisteren : A2/B1
Lezen : B1
Schrijven : A2/B1

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges.

Toetsing

schriftelijk eindtentamen 60 %
mondeling eindtentamen 20 %
actieve participatie tijdens de colleges en werkopdrachten 20%

Algehele herkansing
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.
De algehele herkansing kan alleen gedaan worden als de student alle andere examens ook gemaakt heeft.
Nabespreking tentamen.

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard

  • communicatie

  • studiemateriaal

  • tussentijdse toetsen

  • uitslagen van tentamens

Studielast

  • Totaal: 280 uur (10 EC)

  • Volgen college: 5 uur per week x 13 weken = 65 uur.

  • Literatuur en huiswerk : 215 uur

Literatuur

  • Schipper, Tirza. 2014.Tuongee Kiswahili - Swahili course. Dit Engelstalige cursusboek is bij het eerste college te verkrijgen.

  • Aanvullende leerstof wordt tijdens de colleges uitgedeeld of wordt op Blackboard gezet

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Studeren à la carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Docent: Mw. drs. T.I.D. Schipper

Studiecoördinator: P.C. Lai LL.M. MSc

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats