Prospectus

nl en

Russische grammatica 2

Course
2019-2020

Let op: Eerste college op woensdag 18 september.

Toegangseisen

Russische grammatica 1 (deelname aan onderwijs en tentamen uitsluitend na het behalen van Russische grammatica 1).

Beschrijving

De cursus is gericht op het onder de knie krijgen van de belangrijkste onderdelen van de fonologie, morfologie, semantiek en syntaxis van de Russische grammatica, zoals behandeld in de Russische Basisgrammatica. Studenten bestuderen de stof uitvoerig aan de hand van online beschikbaar gestelde oefeningen. Tijdens de colleges worden struikelblokken besproken en handvatten aangereikt om de Russische grammatica beter te leren beheersen.

Leerdoelen

Dit onderdeel is gericht op het verder ontwikkelen van inzicht in en het verwerven van kennis van de Russische grammatica.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

De totale studielast is 140 uur (5 EC):

 • Colleges (2 uur per week gedurende 12 weken): 24 uur

 • Deeltoetsen en tentamen (3 x 2 uur): 6 uur (exclusief herkansing)

 • Voorbereiding op colleges en toetsen: 110 uur

Toetsing

Toetsing

De toetsing wordt gevormd door twee deeltoetsen [in de toetsweken: 23 oktober, 18 december] en een afsluitend tentamen:

 • Beide deeltoetsen tellen elk voor 30% voor het eindcijfer.

 • Het tentamen telt voor 40% voor het eindcijfer.

 • Voor elke toets en het tentamen is er slechts één herkansing.

 • Deelcijfers kunnen niet worden meegenomen naar het volgende studiejaar.
  Deeltoets 1 beslaat de stof van de eerste vijf colleges (zie onder, Rooster). Deeltoets 2 beslaat de stof van de laatste zeven colleges. Het tentamen beslaat de gehele stof. Het gaat daarbij steeds om: (a) de in het rooster opgegeven hoofdstukken uit Russische Basisgrammatica (zie onder); (b) de collegestof; (c) de oefeningen in Remindo; (d) het op Blackboard ter beschikking gestelde aanvullende (oefen)materiaal.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

 • Hendriks, P., Schaeken, J., Stapert, E. (red.), Russische Basisgrammatica. Interne publicatie, Opleiding Russische Studies, Universiteit Leiden, 2019 (3e druk; beschikbaar via Blackboard).

 • Verder aanvullend materiaal, eveneens beschikbaar via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

 • Niet beschikbaar voor Studeren à la carte.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: Dr. P. Hendriks
Studiecoördinator: T. Bouma
Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats

Aanwezigheid en communicatie

Het college op woensdag 11 september vervalt.
In deze cursus is actieve deelname vereist. Actieve deelname impliceert dat je aanwezig bent en van tevoren de opgegeven oefeningen maakt.
Het is mogelijk om één keer afwezig te zijn en één keer om de oefeningen niet gemaakt te hebben. In dat geval hoef je je niet af te melden of een reden op te geven voor je afwezigheid of het niet-maken van de oefeningen. Meer dan één afwezigheid en meer dan één keer niet-maken van de oefeningen kan leiden tot uitsluiting van de examinering, en daarmee van de mogelijkheid om de cursus succesvol af te ronden.