Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Russische leesvaardigheid 3

Course
2019-2020

Toegangseisen

Niveau B2, Europees Referentiekader.

Beschrijving

Voor dit onderdeel leest de student zelf 500 pagina’s Russisch. Tenminste 300 daarvan zijn ontleend aan de “hoge” Russische literatuur (roman of verhalen naar keuze); de overige 200 pagina’s kunnen worden toegespitst op het thema van het BA-werkstuk (bijvoorbeeld specialistische artikelen over een bepaald geschiedkundig, politiek, taalkundig, literair of historisch onderwerp). De keuze van de geselecteerde teksten dient vooraf aan de docent te worden voorgelegd.

Leerdoelen

Een beter tekstbegrip en een hoger leestempo ontwikkelen.

Rooster

N.v.t.

Onderwijsvorm

Zelfstudie.

Studielast

Totaal 140 uur (5 ec)

  • zelfstudie 138 uur

  • begeleiding 1 uur

  • tentamen 1 uur

Toetsing

Toetsing

Mondeling tentamen waarbij de student(e) enkele willekeurige fragmenten uit de door hem(haar)zelf samengestelde leeslijst worden voorgelegd. Deze moet hij/ zij zonder woordenboek (“voor de vuist weg”) min of meer letterlijk kunnen vertalen. Een afspraak voor het tentamen kan op elk willekeurig moment worden gemaakt.

Herkansing

Herkansen is mogelijk.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

In overleg met de docent.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor Studeren à la carte en Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. O.F. Boele
Studiecoördinator: mw. drs. T. Bouma
Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing.