Prospectus

nl en

Russian for Special Purposes

Course
2019-2020

Toegangseisen

Russische grammatica en Russische taalverwerving jaar 1 en 2.

Beschrijving

Deze cursus bestaat uit 1 bijeenkomst per week gedurende het tweede semester. Het doel van de cursus is de actieve vaardigheden spreek- en luistervaardigheid, verder te ontwikkelen. Lees- en schrijfvaardigheid vormen geen doel van deze cursus maar lezen en schrijven worden gebruikt als middel om sneller de actieve beheersing van de Russische taal te verwerven.
De onderwerpen zijn:

 • Werkbezoeken en onderhandelingen

 • Conferenties, vergaderingen

 • Verkiezingen

 • Protesten, demonstraties

 • Oorlogshandelingen, veiligheid

 • Internationale betrekkingen

 • Milieu bescherming

 • Kunst en cultuur

 • Zaken doen.

Er wordt intensief gewerkt met actuele nieuws onderwerpen. Eigen initiatief en inbreng worden op prijs gesteld en aangemoedigd.

Leerdoelen

Leerdoelen van deze cursus:

 • Een student kan langere stukken tekst produceren in een redelijk gelijkmatig tempo; hoewel hij of zij kan aarzelen tijdens het zoeken naar zinsconstructies en uitdrukkingen, zijn er weinig merkbare pauzes.

 • Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat het een van de partijen moeite kost.

 • De student kan nieuwsberichten beluisteren, navertellen en becommentariëren.

 • De student kan oorspronkelijke krantenartikelen lezen, navertellen en becommentariëren.

 • En zo niveau B2 te consolideren. Meer informatie:
  zie deze link

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: 13 x 2 = 26 uur

 • Voorbereiden college: 40 uur

 • Voorbereiding voor presentatie: 72 uur

 • Tentamen: 2 uur

Toetsing en weging

Toetsing

 • Mondelinge presentaties (10%)

 • Eindtoets (90%) bestaat uit luisteren, spreken en schrijven.

Weging

Zie boven.

Herkansing

Het tentamen kan herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor studiemateriaal.

Literatuur

 • “В газетах пишут”, С.И. Дерягина, Е. В. Мартыненко, Москва, Русский язык, 2005. (Het boek mag, maar hoeft niet aangeschaft te worden).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor Studeren à la carte en Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
L.Anissimova
Studiecoördinator: T. Bouma
Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing