Prospectus

nl en

Russische leesvaardigheid 2B

Course
2019-2020

Toegangseisen

Leesvaardigheid 2A moet zijn afgerond.

Beschrijving

Net als bij Leesvaardigheid 2A is het doel van dit vak het leren lezen en begrijpen van Russische teksten. De moeilijkheidsgraad ligt echter hoger en de hoeveel tekst is ook groter dan bij Leesvaardigheid 2a: 350 pagina’s Russische literatuur naar keuze.

Leerdoelen

Zie beschrijving

Rooster

Geen colleges. De student leest zelfstandig de 350 pagina's literatuur.

Onderwijsvorm

Zelfstudie.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.
zelfstudie 140 uur

Toetsing

Toetsing

  • Mondeling tentamen in juli na terugkomst uit Sint Petersburg.
    Van de student wordt verwacht enkele willekeurige fragmenten uit de gelezen literatuur letterlijk en zonder woordenboek te kunnen vertalen.

Herkansing

Kan herkanst worden.

Blackboard

Nee.

Literatuur

  • 350 pagina’s Russische literatuur naar keuze, maar in overleg met de docent.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

  • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

  • Dit college is niet beschikbaar voor Studeren à la carte.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. O.F. Boele
Studiecoördinator: T. Bouma
Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing