Prospectus

nl en

MACH Lecture Film and Literature in Japan

Course
2019-2020

Beschrijving

Dit college biedt een selectie aan thema’s uit de verschillende cinematische en literaire tradities die de Japanse cultuur mede hebben vormgegeven. Het college kent een aantal oefeningen in vergelijkende analyse van film en literatuur met bijv. eenzelfde thematiek. Daarnaast wordt ingegaan op algemenere probleemstellingen in literatuur- en filmstudies in relatie tot literatuur en cinema in Japan, waarbij ook aandacht is voor de vraag is hoe de ‘Japansheid’ van Japanse literatuur en cinema wordt geconstrueerd.

Leerdoelen

De ontwikkeling van algemene vaardigheden als kritisch lezen van en reflecteren op academische teksten, het schrijven van analytische papers. Kennis ontwikkelen van het specifieke vakgebied en het onderzoek en debat dat daarin centraal staat.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

De totale studielast bedraagt 140 uur:

aanwezigheid en participatie: 26 uur
leesstof college: 60 uur
postings voorbereiden: 26 uur
paper: 28 uur

Toetsing

  • samenvattend element (postings): 50%

  • onderzoekselement (paper (1,500-2,000 woorden): 50%

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • informatie m.b.t. college

  • uploaden opdrachten

Literatuur

  • Donald Richie, A hundred years of Japanese film. A concise history, Tokyo: Kodansha International, 2005 (paperback-editie).

  • De reader: te koop via reader online.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof.dr. I.B. Smits