Prospectus

nl en

Practicum wetenschappelijk schrijven

Course
2019-2020

Beschrijving

In het Practicum wetenschappelijk schrijven staat het ontwikkelen van de academische schrijfvaardigheid centraal. De studenten schrijven hiertoe een korte wetenschappelijke tekst waarin inzichten en onderzoek uit de pedagogische wetenschappen tot een coherent geheel verwerkt worden. De tekst heeft een duidelijke centrale vraag, is logisch gestructureerd, geschreven in academische schrijfstijl en voldoet aan de wetenschappelijke conventies.

Leerdoelen

Kritisch leren lezen van een aantal wetenschappelijke artikelen over actueel empirisch pedagogisch onderzoek op het terrein van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Op basis van de kritische lezing een pedagogische probleemstelling leren formuleren en vanuit die probleemstelling tot een goed gestructureerde, helder geformuleerde wetenschappelijke tekst komen. Aan de hand van gerichte feedbackmodellen leren om feedback te geven en gekregen feedback op de eigen tekst leren te verwerken.

Rooster

Hoorcollege Werkgroepen

Onderwijsvorm

Tijdens de werkgroepbijeenkomsten wordt aan de hand opdrachten stap voor stap gewerkt aan het schrijven van het eigen paper.

Toetsing

Een paper.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Jungslager, Francisca en Wilma Maljaars, (2016) Kritisch denken en schrijven. Van onderzoeksvraag naar wetenschappelijke tekst. Bussum: Coutinho.

  • Tijdens de cursus te verstrekken artikelen.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor zowel het hoorcollege als voor de werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact