Prospectus

nl en

Signalering en aanpak van emotionele en gedragsproblemen

Course
2019-2020

Beschrijving

Gemiddeld heeft een op de zes kinderen emotionele en/of gedragsproblemen gedurende de schoolse periode. Elke leerkracht zal daarom regelmatig te maken krijgen met kinderen in de klas met enige vorm van psychopathologie, zoals ADHD, een autismespectrumstoornis, of gedragsproblemen. Hoewel diagnostiek en behandeling buiten de klas plaatsvinden, is het van belang dat academisch geschoolde leerkrachten voldoende weten over de meest voorkomende problematiek om deze te herkennen (signaleren) en dat zij leren hoe zij hierop kunnen inspelen in een klassensituatie (aanpak).

Leerdoelen

Tijdens dit vak maakt de student kennis met de meest voorkomende emotionele en gedragsproblemen bij kinderen. Aandacht wordt besteed aan o.a. de etiologie, de kenmerken, de manier waarop een stoornis wordt gediagnosticeerd en behandeld en wat mogelijkheden zijn om hier binnen de klascontext mee om te gaan.

Rooster

[Hoorcolleges] [Tentamen]

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (open vragen) over de opgegeven literatuur en de collegestof.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Van Lieshout, T. & Van Deth, R. (2018). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten (derde, herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum, ISBN: 978-90-368-1994-7.

  • Wetenschappelijke artikelen.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Coördinator van het vak is Dr. C.E. Bergwerff