Prospectus

nl en

Adoptie en pleegzorg in pedagogisch perspectief

Course
2019-2020

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Adoptie van (buitenlandse) kinderen en pleegzorg brengen specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen met zich mee, voor de adoptie- en pleegouders, voor de pedagoog die deze gezinnen voorlicht of (preventief) begeleidt, en ook voor leerkrachten of pedagogisch medewerkers van de kinderopvang. Adoptiekinderen en pleegkinderen hebben vaak voorafgaand aan de plaatsing (in adoptie- ofwel pleeggezin) verwaarlozing en mishandeling meegemaakt in het gezin van herkomst of in een kindertehuis. De gevolgen van de meegemaakte deprivatie kunnen bij het adoptie- en pleegkind leiden tot ontwikkelingsachterstanden, psychopathologie en probleemgedrag in het gezin. Een groot deel van de adoptiekinderen heeft tegenwoordig een ‘special need’ (o.a. medische aandoening of ontwikkelingsstoornis), wat ook extra uitdagingen binnen het adoptiegezin met zich meebrengt. Tegelijkertijd kunnen adoptie en pleegzorg worden opgevat als protectieve factoren, in de zin dat het kind in het nieuwe gezin in veel betere omstandigheden terecht komt en meer ontwikkelingskansen krijgt. Onderzoek kan daarom inzicht geven in het herstelvermogen van kinderen die deprivatie hebben meegemaakt in hun vroege kinderjaren. De rol van sensitief ouderschap wordt in dit kader ook besproken. De adoptiestatus (en pleegkindstatus) en het andere uiterlijk van het buitenlandse adoptiekind kunnen eveneens tot vragen binnen of buiten het gezin leiden. Daarnaast kunnen genetische factoren een rol spelen bij het ontstaan van verschillen tussen ouders en kinderen. In de colleges wordt ook ingegaan op het herkennen en vaststellen van ontwikkelingsachterstanden en psychopathologie bij adoptiekinderen en pleegkinderen en op mogelijkheden voor behandeling en interventie. Naast wetenschappelijke kennis wordt in de colleges ook aandacht besteed aan praktische inzichten door middel van gastcolleges.

Leerdoelen

  • Kennismaking met het werkveld van adoptie en pleegzorg;

  • bestuderen van relevant onderzoek op het gebied van adoptie en pleegzorg;

  • reflecteren op pedagogische processen bij gezinnen/kinderen met risico- en protectieve factoren;

  • kennismaking met van psychopathologie bij adoptie- en pleegkinderen;

  • reflecteren over mogelijkheden voor behandeling en interventie bij adoptie- en pleegkinderen.

Rooster

Hoorcolleges Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van een schriftelijk tentamen (70% van het eindcijfer) en een opdracht (30% van het eindcijfer). Beide onderdelen moeten met een voldoende worden beoordeeld. Er geldt een aparte herkansingsmogelijkheid voor zowel het tentamen als de opdracht; dus bij een onvoldoende voor één van de onderdelen is het mogelijk om alleen dat onderdeel te herkansen.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

De literatuur voor dit vak zal op Blackboard bekend gemaakt worden. Er wordt gebruik gemaakt van een combinatie van handboeken en wetenschappelijke artikelen.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Coördinator van het vak is dr. Daisy Smeets.