Prospectus

nl en

Stochastische Besliskunde (Besliskunde A)

Course
2019-2020

Omschrijving

Het vak is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn. Een selectie uit de volgende onderwerpen wordt behandeld:

  1. Markovketens in discrete tijd
  2. Vernieuwingsprocessen
  3. Markovketens in continue tijd
  4. Wachttijdtheorie
  5. Markov beslissingsketens
  6. Simulatie

Voor verdere informatie over het Besliskunde curriculum, zie website

Voorkennis

Inleiding Kansrekening en Programmeermethoden

Aantal college-uren

Wekelijks 4 uur college

Tentaminering

6 huiswerkopgaven (25%)
1 modelleeropgave (mag in koppels) (10%)
tentamen (65%)
Voor het inleverdeel en het tentamen moet tenminste een 5 gemiddeld behaald zijn.

Literatuur

Het collegedictaat vanaf eind januari beschikbaar en ook te downloaden van onderstaande webpagina

Extra informatie

De weekplanning is vanaf eind januari te zien op onderstaande webpagina

Links

Website college