Prospectus

nl en

Lineaire Algebra 2 NA

Course
2019-2020

Toegangseisen

Beschrijving

Het college Lineaire Algebra 2NA is een directe voortzetting van het eerstejaarscollege Lineaire Algebra 1NA. Enerzijds worden een aantal nieuwe onderwerpen behandeld, anderzijds wordt in dit college meer de nadruk gelegd op een abstractere benadering van de lineaire algebra. Er wordt tevens aandacht besteed aan een aantal toepassingen binnen de natuurkunde. Anders dan bij Lineaire Algebra 1NA wordt vanaf het begin ook aandacht besteed aan complexe vectorruimten.

Leerdoelen

  • Reële en complexe vectorruimten, lineaire deelruimte, basis

  • lineaire afbeeldingen, de matrix van een lineaire afbeelding

  • inwendige producten op vectorruimten

  • orthogonale projecties, orthonormale bases

  • basistransformaties

  • speciale afbeeldingen: hermitese, unitaire, orthogonale, normale afbeeldingen

  • kwadratische en hermitese vormen

  • spectraalstellingen

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege (2 uur p/w)
Werkcollege (2 uur p/w)

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met open vragen (3 uur)

  • (optioneel) huiswerk

Door het inleveren van huiswerk (5 of 6 keer) kan een bonus van maximaal 0,5 punt worden verdiend die bij het tentamencijfer wordt opgeteld. Inleveren van huiswerk is niet verplicht. Voor een voldoende resultaat dient echter voor het tentamen minimaal 5,5 te worden gehaald.

Na het tentamen is er (in hetzelfde cursusjaar) nog één keer de mogelijkheid om een hertentamen over de gehele stof af te leggen. Hierbij komt de huiswerkbonus te vervallen en is het eindcijfer gelijk aan het tentamencijfer. Voor het huiswerk is er geen mogelijkheid tot herkansen.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Hier staat het programma van het college en werkcollege aangegeven en hier worden de huiswerkopgaven en een aantal oude tentamens beschikbaar gesteld. Ook is hier het collegedictaat met opgavenbundel te downloaden.
Voor toegang tot Blackboard is een ULCN-account nodig).Blackboard UL

Literatuur

Er is een collegedictaat en een opgavenbundel die via blackboard kunnen worden gedownload. Ook is er een papieren versie beschikbaar.

Contact

Dr. Robert-Jan Kooman
+31 71 527 7124
Contactgegevens docent: Dr. R.J. Kooman

Opmerkingen

Studenten die een dubbele bachelor Natuurkunde met Wiskunde of Sterrenkunde met wiskunde doen, volgen het vak Lineaire Algebra 2 samen met de wiskundestudenten.