Prospectus

nl en

Mathematical Methods of Physics

Course
2019-2020

Toegangseisen

Analyse 1(NA) en 2(NA), Lineaire Algebra 1(NA) en 2(NA)

Beschrijving

In het college Wiskundige Methoden van de Natuurkunde wordt dieper ingegaan op een aantal onderwerpen uit de algebra of meetkunde die in natuurkundige contexten kunnen worden toegepast

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus heb je operationele kennis van de volgende begrippen en kun je hiermee eenvoudige sommen maken:

  • Duale vectorruimte en quotiëntruimte

  • Tensoren en tensorproducten

  • Covariante afgeleide en parallelle verplaatsing; geodeten

  • Groepen en homomorfismen

  • Representaties van eindige groepen

  • Representaties van de groepen SO(2), SO(3) en SU(2)

  • Een paar eenvoudige fysische toepassingen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege (2 uur p/w)
Werkcollege (2 uur p/w)

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen (minimumcijfer 5,5)
Huiswerkopdrachten (facultatief; bonus maximaal 0,5) Na het tentamen is er (in hetzelfde cursusjaar) nog één keer de mogelijkheid om een hertentamen over de gehele stof af te leggen.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Hier staat het programma van het college en werkcollege aangegeven en hier worden de huiswerkopgaven en een aantal oude tentamens beschikbaar gesteld. Ook is hier het collegedictaat met opgavenbundel te downloaden.
Voor toegang tot Blackboard is een ULCN-account nodig).Blackboard UL

Literatuur

Er is een collegedictaat met opgaven, dit kan via blackboard kunnen worden gedownload. Ook wordt een papieren versie beschikbaar gesteld.

Contactgegevens docent:

Dr. R.J. Kooman

Opmerkingen

Dit vak maakt onderdeel uit van de variatieruimte van de bacheloropleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde.