Prospectus

nl en

Introductieprogramma Bachelor Bestuurskunde

Course
2019-2020

Introductieprogramma Bestuurskunde 2019-2020

Programma:

09.00 – 09.30 uur Ontvangst in Groot Auditorium (zaal 201) in de Wijnhaven. Registreer je eerst in de hal voordat je naar binnen gaat.

09.30 – 09.45 uur Welkomstwoord dr. Valérie Pattyn (Opleidingsdirecteur Bachelor Bestuurskunde)

09.45 – 10.15 uur Presentatie alumnus van Bachelor Bestuurskunde

10.15 – 10.30 uur Presentatie Studiebegeleiding Bachelor (studieadviseur)

10.30 – 10.35 uur Presentatie Honours College

10.35 – 10.50 uur Praktische informatie van het Onderwijs Service Centrum (OSC)

10.50 – 11.00 uur Opdelen in groepen en met docentmentor naar een werkgroepzaal

11.00 – 11.45 uur Kennismaking met docentmentor en werkgroep

11.45 – 12.00 uur Groepsfoto maken

12.00 – 13.00 uur Lunch

Einde programma

Aanwezigheid bij de introductiebijeenkomst is verplicht.

Klik hier voor praktische informatie over je studie, zoals informatie over je rooster, boekenlijst, hoe je je moet inschrijven voor vakken en contactgegevens van belangrijke afdelingen.