Prospectus

nl en

Statistiek (BSK)

Course
2019-2020

Beschrijving

Tijdens deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met een aantal basistechnieken op het gebied van de analyse van gegevens. Het doel is dat studenten worden voorbereid op het zelfstandig uitvoeren van onderzoek met behulp van statistische methoden. Eerst wordt ingegaan op een aantal methoden om empirische gegevens te beschrijven (centrummaten en spreidingsmaten, datavisualisatie). Daarna zal aandacht worden besteed aan technieken om een verband tussen variabelen te analyseren: associatiematen en significantietoetsen.

Leerdoelen

  • Statistische basisvaardigheden aanleren om kwantitatieve gegevens te beschrijven

  • Inzicht in de theorie van het schatten en toetsen

  • Gebruik van statistische basistechnieken voor bivariate data analyse

  • Actieve toepassing van statistische methoden met Excel

  • Voorbereiding op het zelfstandig doen van onderzoek: studenten moeten in staat zijn om een eenvoudig onderzoeksproject op te zetten, een aantal eenvoudige toetsen toe te passen, te interpreteren en deze professioneel samen te vatten en te presenteren.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudie.

Bij het missen van een verplichte werkgroep of een practicumopdracht, dient een vervangende opdracht te worden gemaakt. Als een student twee verplichtingen heeft gemist kan die niet verder aan het vak deelnemen.

Studielast

Hoorcolleges: 14u
Werkcolleges: 14u
Zelfstudie: 107u
Tentamens: 5u

Toetsing

  • Schriftelijk eindtentamen, multiple choice (50% van het eindcijfer).

  • Tussentoets, multiple choice (15% van het eindcijfer).

  • Onderzoeksnota 1 (10% van het eindcijfer).

  • Onderzoeksnota 2 (25% van het eindcijfer).

Om het vak succesvol te halen dienen studenten voor Onderzoeksnota 2 en het eindtentamen een voldoende te halen (minimum cijfer 5,5); compensatie is niet mogelijk.

LET OP:
Bij Statistiek blijven deelcijfers niet geldig. Vanwege de sterke geïntegreerde toepassing van kennis en kunde in dit vak, de sterke samenhang tussen de praktische opdrachten en de kennis van de theorie en het sterk cumulatieve karakter van het leerproces is het van groot belang dat studenten alle opdrachten en toetsen in dit vak opnieuw afleggen. Studenten kunnen de deelcijfers dan ook NIET meenemen naar een volgend studiejaar.

Bij het missen van een verplichte werkgroep of een practicumopdracht, dient een vervangende opdracht te worden gemaakt. Als een student twee verplichtingen heeft gemist kan die niet verder aan het vak deelnemen.

Blackboard

Uiterlijk twee weken voor het begin van het vak beschikbaar.

Literatuur

Healey, J.F. (2015). Statistics. A Tool for Social Research. Belmont California: Wadsworth Cengage Learning.

Let op: je kunt zowel gebruikmaken van de 9e druk (2012; ISBN: 978-1-111-34931-8) als van de 10e druk (2015; ISBN: 978-1-285-45885-4) van dit boek.

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Dr. J. Schalk
E-mail:j.schalk@fgga.leidenuniv.nl