Prospectus

nl en

Mentoraat Bestuurskunde Ba2

Course
2019-2020

Beschrijving

Intensieve, persoonlijke studiebegeleiding is kenmerkend voor de opleiding Bestuurskunde. De tweedejaars studiebegeleiding in het kader van het Leids Studiesysteem met Bindend Studieadvies (BSA) bestaat uit: het tweedejaarsmentoraat en studieadviezen.

Mentoraat BA2
Aan het begin van het tweede jaar krijg je een vaste docentmentor, die je in september of oktober uitnodigt voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek informeer je je docentmentor over je studievoortgang, je plannen en (studie)loopbaanambities. De docentmentor kan aanvullen en helpen bij het beantwoorden van je vragen en het realiseren van je ambities. Jullie maken een afspraak voor tenminste één vervolggesprek. Als dat nodig is, kan je ook tussentijds terecht bij je docentmentor.

Studieadviezen BA2
Vooraf: als je studievertraging hebt opgelopen, bijvoorbeeld door persoonlijke omstandigheden of ziekte, dan meld je dit binnen 30 dagen schriftelijk aan de studieadviseur, die dit aantekent in je dossier (op het dossier is het privacyreglement van toepassing). Ook als je verwacht dat je studieadvies niet goed of negatief zal zijn, is het jouw verantwoordelijkheid dat tijdig met de studieadviseur te bespreken.

In de loop van het tweede jaar ontvang je schriftelijk twee studieadviezen:
Eind januari, uiterlijk maart: het derde BSA-advies.
Uiterlijk 15 augustus: het vierde en definitief, bindend BSA-advies.

Leerdoelen

Na afronding van het mentoraat BA2: – kunnen de studenten reflecteren op hun studiehouding en professionele ontwikkeling – kunnen zij hun (studie)loopbaanambities formuleren, gekoppeld aan hun kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen, en weten ze hoe hun ambities willen gaan realiseren.

Onderwijsvorm Minimaal twee mentoraat- of coaching gesprekken met je docentmentor.

Studielast 2 uur (studiebegeleiding)

Aanmelden

N.v.t. Aan het begin van het studiejaar ontvang je bericht over je docentmentor.