Prospectus

nl en

Socio-Economic Policy: Theory and Institutions

Course
2019-2020

Toegangseisen

Dit vak veronderstelt kennis van de vakgebieden Beleidseconomie, Economie van de Publieke Sector , Statistiek en Kwantitatief Onderzoek.

Beschrijving

In dit vak gaan we in op de theoretische en empirische analyse van de effecten van sociaaleconomisch beleid. Daarmee borduren we voort op de kennis die is opgedaan bij eerdere vakken in de bachelor EBM, zoals Beleidseconomie, Economie van de Publieke Sector, Statistiek en Kwantitatief Onderzoek. In dit vak worden de effecten bestudeerd van beleidsinstrumenten die de overheid gebruikt om in te grijpen op de arbeidsmarkt. We richten ons in het bijzonder op het minimumloon, werkloosheidsuitkeringen, ontslagbescherming, pensioenen, de rol van vakbonden en migratiebeleid. De economische theorie en state-of-the-art wetenschappelijk onderzoek over de werking en effecten van deze instrumenten staan in dit vak centraal.

Leerdoelen

  • Na afronding van dit vak heeft de student inzicht in economische effecten van verschillende arbeidsmarktinstrumenten.

  • De student heeft kennis van theorieën en methoden uit state-of-the-art economisch onderzoek op het gebied van arbeidsmarktbeleid.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

  • Hoorcolleges

  • Werkcolleges (verplichte aanwezigheid)

  • Presentaties

De werkcollegebijeenkomsten zijn verplicht. Je kunt één werkcollegebijeenkomst missen zonder opgaaf van reden. Als je op het moment van afwezigheid had moeten presenteren en er is geen mogelijkheid dit in te halen, dan vervalt deze bepaling en word je uitgesloten van de werkgroep. Mis je meer dan één werkcollegebijeenkomst, dan word je uitgesloten van de werkgroep. Bij uitsluiting van de werkgroep krijg je géén cijfer voor de werkcolleges en kun je zodoende het vak niet meer met een voldoende afronden.

Studielast

  • Contacturen: 33 uur

  • Zelfstudie: 107 uur

Toetsing

Bespreking van wetenschappelijk artikel in de werkgroep en aan het einde een schriftelijk tentamen met open/essay vragen. De weging is 15% voor de bespreking wetenschappelijk artikel (herkansing niet mogelijk) en 85% voor het tentamen. Schriftelijk hertentamen met open/essay vragen. Compensatie van een onvoldoende voor de bespreking van het wetenschappelijke artikel met een voldoende voor het tentamen is toegestaan, omgekeerd is dit niet het geval. Indien een onvoldoende voor de bespreking van het wetenschappelijke artikel en een voldoende voor het tentamen leidt tot een onvoldoende eindcijfer, dan kan de onvoldoende voor de bespreking van het wetenschappelijke artikel worden herkanst.

Informatie over toetsing vind je op de website.

Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Ja. Voor verdere actuele informatie klik hier.

Literatuur

  • Boeri, T. and J. van Ours (2013) The Economics of Imperfect Labor Markets. Second Edition. Princeton: Princeton University Press.

  • Artikelen uit internationale wetenschappelijke tijdschriften, te raadplegen via Blackboard.

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Prof. dr. O. van Vliet.

Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie (contact), of via een e-mail naar de docent: o.p.van.vliet@law.leidenuniv.nl.