Prospectus

nl en

Qualitative Methods

Course
2019-2020

Toegangseisen

Verplicht vak voor studenten bestuurskunde, bachelor 2, track BBO en EBM

Beschrijving

Waarom wantrouwen (sommige) burgers het Rijksvaccinatieprogramma? Welke redenen hebben jongeren om te protesteren tegen het huidige klimaatbeleid? Hoe ervaren ouderen die gebruikmaken van de Wmo de nadruk op ‘versterken van eigen regie’ door Wmo-consulenten? Om een diepgaand antwoord te krijgen op dergelijke vragen is kwalitatief onderzoek noodzakelijk. Binnen deze cursus staan technieken van kwalitatieve dataverzameling en data-analyse centraal. Studenten zullen zelf een kleinschalig onderzoek opzetten. De hoorcolleges en werkcolleges zijn zodanig opgezet dat studenten begeleid worden in het aanleren en toepassen van verschillende methoden en technieken. De hoorcolleges zijn gericht op hoe studenten methoden als interviewen en coderen kunnen toepassen, hoe zij de kwaliteit van (het eigen) onderzoek kunnen beoordelen, en hoe zij hun bevindingen en conclusies kunnen opschrijven. In de werkcolleges leren studenten de methoden zelf toe te passen en kritisch te reflecteren op het eigen onderzoek. De verplichte literatuur is essentieel om een begrip te krijgen van de achtergrond van kwalitatieve methoden, en om deze goed te kunnen toepassen.

Leerdoelen

 • Je kunt de keuze voor kwalitatief onderzoek onderbouwen

 • Je ontwerpt een kwalitatief onderzoek

 • Je verzamelt en analyseert kwalitatieve data

 • Je rapporteert over kwalitatief onderzoek

 • Je evalueert de kwaliteit van kwalitatief onderzoek.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Blackboard.

Onderwijsvorm

 • Vijf hoorcolleges gericht op achtergrond & technieken (aanwezigheid sterk aangeraden).

 • Zeven werkcolleges (aanwezigheid verplicht).

 • Zelfstudie en opdrachten.

Aanwezigheid bij werkcolleges is verplicht. Bij een afwezigheid wordt de student uitgesloten van de cursus, en dient de student de cursus bij de volgende gelegenheid opnieuw te volgen. Een werkcollege kan eenmalig gemist worden wanneer een student hiervoor zwaarwegende, geldige redenen heeft die zijn goedgekeurd door de studieadviseur. In dat geval moet er een vervangingsopdracht gemaakt worden. Wanneer een student vanwege een geldige reden een werkcollege moet missen, moet voorafgaand aan het werkcollege contact opgenomen worden met de werkgroepdocent.

Studielast

Totale studielast van 140 uur

 • 10 uur hoorcolleges

 • 14 uur werkcolleges

 • 116 uur zelfstudie, veldwerk en opdrachten

Toetsing

Twee tussentijdse individuele opdrachten die elk voor 25% meetellen voor het eindcijfer. Eindopdracht in groep die voor 50% meetelt voor het eindcijfer.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers. De 25%-opdrachten kunnen onderling gecompenseerd worden. Om het vak succesvol te halen dienen studenten voor de 25%-opdrachten gemiddeld minimaal een 5,5 te halen en voor de eindopdracht minimaal een 5,5 te halen.

Eerder behaalde deelcijfers kunnen niet worden meegenomen, omdat de opdrachten onderdeel uitmaken van een groepsopdracht.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis. Voor de inschrijving heb je een activiteitennummer nodig; dit is te vinden op het tentamenrooster.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Blackboard

Blackboard is de centrale portal voor communicatie tussen de docenten en studenten. Naast inschrijving in USIS dient de student zich tijdig in te schrijven via Blackboard. Blackboard zal uiterlijk twee weken voorafgaand aan het begin van de cursus beschikbaar zijn.

Literatuur

De literatuur zal uiterlijk een week voor aanvang van de cursus op Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Dr. Nadine Raaphorst n.j.raaphorst@fgga.leidenuniv.nl