Prospectus

nl en

Socio-Economic Policy: Empirical Analyses

Course
2019-2020

Toegangseisen

 • Kwantitatief Onderzoek

 • Sociaaleconomisch Beleid: Theorie & Instituties

Beschrijving

In dit vak gaan we in op de empirische analyse van de effecten van sociaal-economisch beleid en de toepassing van deze empirische analyse. Daarmee borduren we voort op de kennis die is opgedaan bij eerdere vakken in de bachelor EBM, zoals Sociaaleconomisch Beleid: Theorie en Instituties, Beleid 1 en Kwantitatief Onderzoek. In dit vak worden econometrische methoden behandeld voor de empirische analyse van de effecten van beleidsinstrumenten op het gebied van bijvoorbeeld werkloosheid en ontslagbescherming. We richten ons in het bijzonder op het identificeren van correlaties en causale effecten met behulp van bestaande (panel) datasets. Voor het analyseren van deze data maken we gebruiken van technieken zoals fixed effects modellen, IV-regressie en difference-in-difference analyse. Het interpreteren, kritisch beoordelen en repliceren van state-of-the-art wetenschappelijk onderzoek over de effecten van beleidsinstrumenten en eigen aanvullingen op dit wetenschappelijke onderzoek staan in dit vak centraal.

Leerdoelen

 • Na afronding van het vak heeft de student kennis van empirisch onderzoek op het terrein van sociaaleconomisch beleid.

 • Na afronding van het vak beheerst de student methoden en technieken om zelfstandig onderzoek te doen op het terrein van sociaaleconomisch beleid.

 • Na afronding van het vak is de student in staat om zelfstandig een empirisch onderzoek op het gebied van sociaaleconomisch beleid uit te voeren.

 • Na afronding van het vak is de student in staat om over empirisch onderzoek te rapporteren.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Werkcolleges/computerpractica (verplichte aanwezigheid).

De werkcollegebijeenkomsten en computerpractica zijn verplicht. Je mag er hiervan in totaal één missen zonder opgaaf van reden. Mis je er meer dan één dan kun je het vak niet afronden met een voldoende.

Studielast

 • Contacturen: 18 uur

 • Uren zelfstudie: 122 uur

Toetsing

Studenten werken in kleine groepjes aan opdrachten en een paper. De weging van deze onderdelen is als volgt:

 • Opdracht 1: 25% (geen herkansing mogelijk)

 • Opdracht 2: 25% (geen herkansing mogelijk)

 • Opdracht 3: 50%

Compensatie van de opdrachten van 25% met de opdracht van 50% is mogelijk. Dit kan niet andersom.
Meer informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Voor verdere actuele informatie klik hier.

Literatuur

 • Artikelen uit internationale wetenschappelijke tijdschriften, te raadplegen via Blackboard.

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Prof. dr. O.P. van Vliet
E-mail: o.p.van.vliet@law.leidenuniv.nl

Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie,
Contact, of via een e-mail naar de docent.