Prospectus

nl en

Policy 2 (Implementation of Policy)

Course
2019-2020

Beschrijving

In de cursusreeks Beleid I, II en II wordt ingegaan op de belangrijkste theorieën en inzichten van de beleidswetenschappen. In Beleid I gaat in op de beleidsvorming en de beleidsbepaling. Beleid II richt zich op de beleidsuitvoering. De cursus Beleid III gaat over beleidsevaluatie, beleidsleren en beleidsverandering.

Leerdoelen

Bij het behalen van de cursus Beleid II zijn de studenten in staat om:

  • De implementatie van beleid te identificeren binnen het bredere beleidsproces.

  • De bestaande theorieën rond beleidsimplementatie te benoemen en de inhoud overzichtelijk weer te geven.

  • De bestaande theorieën rond beleidsimplementatie toe te passen op een praktisch implementatieproces.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit: – Hoorcolleges (niet verplicht) – Werkcolleges (verplicht)

Aanwezigheid bij en actieve deelname aan de werkgroepen is verplicht. Er mag ten hoogste één werkgroepbijeenkomst worden gemist en enkel met geldige reden, en die vooraf met de werkgroepdocent te bespreken. Bij ontbreken van een geldige reden of bij het missen van meer dan één werkgroepbijeenkomst, kunt u het vak niet halen.

Studielast

Totale studielast: 140 uren

  • Hoorcolleges: 14 uren

  • Werkcolleges: 10 uren

  • Tentamen: 5 uren

  • Zelfstudie en deelname aan discussies: 111 uren

Toetsing

Het tentamen bestaat uit twee schriftelijke deeltoetsen: één op basis van de werkgroepen en één schriftelijk tentamen. De werkgroep-toets valt halverwege telt mee voor 30%, het tentamen telt mee voor 70%.

Er is geen compensatie mogelijk tussen de deelcijfers: beide deelcijfers dienen afzonderlijk minimaal een 5,5 of hoger te zijn. Verdere informatie over de toetsing en details over de deeltoetsen wordt meegedeeld in de vak-beschrijving op Blackboard.

Herkansing
Studenten die het schriftelijk tentamen willen herkansing dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis. Let erop bij de inschrijving het activiteitennummer te gebruiken, dat is te vinden op het tentamenrooster.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard. De Blackboard site wordt ten minste een week voor het begin van de cursus geopend.

Literatuur

De literatuur wordt voorafgaand aan de start van het vak bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Prof. dr. ing. B. Klievink: a.j.klievink@fgga.leidenuniv.nl