Prospectus

nl en

The logic of the media and the public arena

Course
2019-2020

Toegangseisen

Dit is een specialisatievak voor studenten die ingeschreven staan voor de Master Management in de Publieke Sector, specialisatie Public Affairs.

Beschrijving

In public affairs is medialogica en het effect daarvan op de publieke arena en publieke opinie een steeds belangrijker factor geworden. Het ene onderwerp haalt de media, het andere niet. Het ene issue brengt een cascade van aandacht teweeg en wordt een enorme hype, het andere blijft beperkt tot een kleine kring, met soms amper toeschouwers. Hoe springt een onderwerp over van het ene medium (social media) naar het andere (schrijvende pers)? Hoe gaan organisaties, politici en burgers hier mee om?

Tijdens de bijeenkomsten zullen een groot aantal mechanisme de revue passeren waarmee de dynamiek tussen media en public affairs kan worden geanalyseerd. Spill-over effecten kunnen tot een eerste prioritering van een onderwerp leiden en framing tot een, al dan niet gewenste probleemdefinitie. Cascade-effecten beïnvloeden de omvang van de aandacht en venue-shopping kan tot verbreding van de aandacht leiden. Welke mechanismen drijven de selectie van aandacht voor issues in de media en op welke manier kunnen we trends voor issues in media-aandacht op een meer systematische manier in beeld brengen en analyseren? Hoe gaan belangenorganisaties met de aandacht rond een onderwerp in de media om?

Een belangrijk uitgangspunt tijdens de bijeenkomsten is dat de publieke arena steeds meer een digitale arena is geworden, waarbij meer dan voorheen de uitwisseling van informatie sneller gaat (social media), meer data beschikbaar is en er veel meer openheid is tussen organisatie en omgeving. Dit vraagt om een extra focus op de wisselwerking tussen organisatie en de omgeving en om extra vaardigheden die deze focus en snelheid van informatie uitwisseling aankunnen. We zullen zowel ‘window-out’ naar de omgeving moeten kijken als ook ‘window-in’, naar hoe de deelnemers en toeschouwers in de publieke arena bij de organisatie naar binnen kijken.

Organisaties of grassroots bewegingen kunnen daarbij verschillende strategieën ontwikkelen. Zij kunnen kiezen voor een expliciete outside lobbystrategie waarbij juist zoveel mogelijk media-aandacht wordt opgezocht. Of zij kiezen er juist voor om zo min mogelijk ruchtbaarheid aan hun zaak of hun eigen handelen te geven. Sommige organisaties hebben een uitgebreide mediastrategie, anderen voelen zich er ongemakkelijk bij en blijven passief.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kan je:

 • Uitleggen hoe de moderne media werken, zowel de ‘oude’ als de ‘nieuwe’ media.

 • Een analyse maken van de opkomst van media-aandacht voor een issue, de beeldvorming rondom het issue en uitleggen welke mechanismen hierbij in werking zijn.

 • Inzichten uit de communicatietheorie over priming en framing toepassen op concrete gevallen waarin een belangenorganisatie media-aandacht zoekt of er het mikpunt van is.

 • Uiteenzetten op welke op media gerichte activiteiten publieke en private organisaties ontwikkelen bij het management van hun reputatie.

 • Laten zien wat de effecten zijn van een outside lobbystrategie via de media en de publieke arena in vergelijking met inside lobbystrategieën waarbij brede aandacht juist wordt vermeden.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Blackboard.

Onderwijsvorm

 • 2 hoorcolleges

 • seminar bijeenkomsten

Studielast

Totaal: 140 uur, te verdelen over:

 • Hoorcolleges: 4 uur

 • Seminars: 21 uur

 • Groepsopdracht: 30 uur

 • Zelf studie (85 uur totaal):

 • Voorbereiden hoorcolleges: 8 uur

 • Voorbereiden seminars: 42 uur

 • Individuele opdracht: 35 uur

Toetsing

 • Groepsopdracht: 25% van het eindcijfer

 • Individueel eindpaper: 75% van het eindcijfer
  Het cijfer voor de individuele eindopdracht moet tenminste 5,5 zijn om voor de cursus te kunnen slagen.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Blackboard.

Blackboard

Ja. Deze wordt een week voor aanvang van de cursus online gezet

Literatuur

Er wordt gebruik gemaakt van een e-reader. Deze wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Prof. dr. Arco Timmermans a.timmermans@fgga.leidenuniv.nl
Drs. Erik van Venetië erikvanvenetie@live.nl