Prospectus

nl en

Effects of (disruptive) technology on administration and management

Course
2019-2020

Toegangseisen

Dit is een vak dat hoort bij de specialisatie Strategie, advisering en veranderingsmanagement.

Beschrijving

In zeven colleges gaat dit vak in op de effecten die technologische veranderingen te weeg brengen in openbaar bestuur en management. Het vak start met de maatschappelijke effecten van nieuwe technologie vanuit een meer economisch-historisch perspectief op de verdeling van arbeid, macht en welvaart. Daarbij wordt ook de verbinding gemaakt naar de Nederlandse context en de mate waarin de Nederlandse middenklasse hierdoor wordt geraakt en politieke voorkeuren worden beïnvloed. Nieuwe technologie heeft doorwerking op de relatie politiek, media en burger en stelt nieuwe eisen aan het openbaar bestuur hoe daarmee om te gaan. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeeld (zorg, fiscaliteit, veiligheidsdomein, ruimtelijke ordening en arbeidsmarkt) zal worden ingegaan hoe publieke organisaties omgaan met technologische veranderingen en deze ook inzetten in nieuwe vormen van dienstverlening en burgerparticipatie. Daarbij treden ook nieuwe, onvoorziene en ongewenste effecten op zoals nieuwe vormen van uitsluiting en nieuwe verantwoordingsproblemen over genomen besluiten in individuele gevallen.

Leerdoelen

  • Kennis en inzicht in de achtergronden en de effecten van technologische veranderingen op de structuur en het functioneren van het openbaar bestuur en het management in theoretisch en praktisch opzicht.

  • Het ontwikkelen van een zelfstandige reflectie op de gevolgen in positieve dan wel negatieve zin van de eerder genoemde veranderingen in (het management van) het openbaar bestuur en de implicaties voor de politiek-ambtelijke verhoudingen binnen het openbaar bestuur, burgers en de wijdere samenleving.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Blackboard.

Onderwijsvorm

Wekelijkse colleges

Studielast

Colleges: 14 uur;
Zelfstudie/ paper schrijven: 126
Totaal 140 uur

Toetsing

Toetsing vindt plaats aan de hand van een paper waarin studenten de opgedane kennis toepassen op een maatschappelijke sector waarin nieuwe technologie prominent aanwezig is. Gekozen kan worden uit de zorgsector, fiscale domein, arbeidsmarkt, veiligheidsdomein, ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur of onderwijs. De paper dient de volgende elementen te omvatten: illustreren van nieuwe technologie op dat domein, benoemen van gewenste en ongewenst effecten van gebruik en toepassing, duiden hoe het openbaar bestuur hiermee om gaat (vigerend beleid), beschouwing in welke mate het vigerend beleid voldoet en voorstellen voor verbetering inclusief een inschatting van de haalbaarheid van de voorstellen.

Opdracht 1: Eerste fase (25%): Overeenkomstig protocol casestudie uitwerking eerste fase (casus opzet en gebruikte theorie).
Opdracht 2: Tweede fase (75%): Overeenkomstig protocol casestudie paper afronden.

De inlevertermijn van opdrachten is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-studiegids.

Blackboard

Alle informatie en literatuur wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Literatuur

Wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Prof.dr. J.J.M. Uijlenbroek j.j.m.uijlenbroek@law.leidenuniv.nl