Prospectus

nl en

Policy, Governance and Organisation I: Quantitative empirical research and domestic governance

Course
2019-2020

Beschrijving

In dit vak bestuderen en analyseren studenten bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken (zoals sociologie, publiek management en organisatietheorie) via het toepassen van kwantitatieve onderzoeksmethoden. Hierbij worden zowel theorieën en concepten uit de vakken van het eerste jaar, als verworven statistische vaardigheden, geïntegreerd en toegepast.

Het vak bestaat uit enkele hoorcolleges en werkgroepen, waarin studenten een algemeen kader verwerven om theorie en data-analyse te koppelen en onder begeleiding van een docent werken aan een groepspaper waarin zij een onderzoeksopzet uitwerken en toepassen.

Leerdoelen

  • De student is in staat om vanuit een multidisciplinaire probleembenadering en met een integratieve inhoudelijke aanpak bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken die centraal staan in het eerste jaar van de BBO-track te onderzoeken met kwantitatieve methoden.

  • De student is in staat in een groep een onderzoeksopzet te maken en deze uit te voeren, met gebruikmaking van kwantitatieve onderzoeksmethoden

  • De student is in staat om in een projectgroep samen te werken en in een projectgroep te komen tot een haalbare planning van een onderzoeksopdracht.

  • De student is in staat om een presentatie te geven van een onderzoeksopzet en de belangrijkste bevindingen en conclusies van het onderzoek.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkgroepen en zelfstudie.

Aanwezigheid bij de hoorcolleges en de werkgroepen is verplicht.
Alleen in geval van zwaarwegende, persoonlijke omstandigheden (aantoonbaar!) of studiegerelateerde verplichtingen (goedgekeurd door studieadviseur) kan de student eenmalig afwezig zijn. Dergelijke omstandigheden dient u vooraf en schriftelijk bij uw werkcollegedocent kenbaar te maken. Het missen van een werkgroep/hoorcollege dient gecompenseerd te worden met een vervangende opdracht representatief voor het gemiste college. Bij het missen van een tweede werkgroep, zal je worden uitgesloten van het vak. Je krijgt dan géén cijfer voor het onderzoek en kunt het vak niet meer afronden, ook niet in de herkansing. Uitzonderingssituaties worden beoordeeld door de examencommissie.

Aan alle werkgroep opdrachten moet tijdig zijn voldaan om het vak met een voldoende af te ronden.

Studielast

Totale studielast: 140 uur, waarvan:
College en werkgroepen: 14 uur
Veldwerk: 4 uur
Toetsing: 5 uur
Zelfstudie en opdrachten: 117 uur

Toetsing

De beoordeling van dit vak zal gebaseerd zijn op drie opdrachten:
1. Onderzoeksopzet (20%)
2. Presentatie (20%)
3. Groepspaper (60%)

Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van bovenstaande onderdelen.
Voor de berekening van het eindcijfer is compensatie mogelijk; het gewogen cijfer van de onderzoeksopzet en de presentatie dient minimaal een 5,5 te zijn. Voor het groepspaper is geen compensatie mogelijk. Om de cursus te behalen, moet het cijfer voor het groepspaper minimaal een 5,5 zijn.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Blackboard

Blackboard is het centrale voor communicatiemiddel tussen de docenten en studenten. Naast inschrijving in uSis dient de student zich tijdig in te schrijven via Blackboard. Blackboard zal uiterlijk een week voorafgaand aan het begin van de cursus beschikbaar zijn.

Literatuur

Dit vak bouwt voort op literatuur uit voorgaande vakken. Aanvullende artikelen worden gedeeld in de vakwijzer en op Blackboard. Artikelen zijn beschikbaar via de UL-bibliotheek en google scholar en dienen vooraf het college gelezen te worden.

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Dr. Tanachia Ashikali t.s.ashikali@fgga.leidenuniv.nl (Spreekuren op afspraak)