Prospectus

nl en

Onderzoek naar Recht in de Samenleving. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar het recht (5 ec) + mogelijkheid aanvullend deelvak (5 ec)

Course
2019-2020

Deze vakbeschrijving is nog onder voorbehoud.

Toegangseisen

Toegelaten tot HC Law

Beschrijving

(1) Welke rol(len) heeft het recht eigenlijk in de samenleving? En hoe komen we er eigenlijk achter of het recht doet wat het zegt te doen of wat het zou moeten doen? In dit interdisciplinaire honours college law vak zullen we door de lens van de rechtssociologie kijken naar het recht en aan de hand van (inter)nationale literatuur gaan kijken hoe we het functioneren van het recht binnen de samenleving kunnen onderzoeken. Hoe kunnen we zeker weten dat, of er voor zorgen dat, mensen zich inderdaad aan de wet houden? Wat weten we eigenlijk over de effecten van strafoplegging? Hoe kan het dat sommige mensen wel de weg naar de rechter bewandelen en anderen er voor kiezen om dit niet te doen? In welke mate draagt de wet bij aan meer (on)gelijkheid? Deze en andere vragen zullen in dit vak aan de orde komen. Dit betekent dat er binnen dit vak aandacht zal worden besteed aan onderzoeksmethoden, zowel door nauwkeurig te kijken hoe binnen- en buitenlandse onderzoekers het functioneren van het recht binnen de samenleving hebben onderzocht, maar ook door zelf bekend te raken en te oefenen met een aantal veelgebruikte juridische en empirische onderzoeksmethoden.

(2) Dit vak is hiermee een instapvereiste voor het HC Law vak 'Student-assistent onderzoek' in het derde jaar van HC Law.

(3) Dit vak wordt gecombineerd c.q. ingevuld met thema’s/actualiteiten ‘Dilemma’s in het migratierecht: tussen recht, beleid en maatschappij’ (wat beoogd was als Summercourse en helaas niet door kon gaan);
Studenten die in de zomer middels een vak nog 5 ec willen behalen kunnen (i.p.v. de aanvankelijk beoogde Summercourse) een vervolg doen op dit onderhavige vak ‘Onderzoek naar Recht in de Samenleving. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar het recht’ en gaan hun aldaar geschreven ‘Onderzoeksvoorstel’ dan in de zomer (verder theoretisch en m.n. praktisch en feitelijk) uitvoeren en implementeren.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:

Dit vak heeft als doel om honours college law studenten bekend te maken met de verschillende manieren waarop er met behulp van empirische onderzoeksmethoden onderzoek kan worden gedaan naar de werking van het recht in de samenleving alsook welke theoretische kaders daarbij tot belangrijke richtinggevende of te toetsen inzichten kunnen leiden.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak:

  • Zijn studenten bekend met de empirische cyclus van het doen van onderzoek

  • Zijn studenten bekend met verschillende methoden van empirisch onderzoek die kunnen worden gebruikt bij het onderzoeken van vraagstukken inzake het recht in actie

  • Kunnen studenten een onderzoeksvraag opstellen op het terrein van het recht in actie

  • Zijn studenten bekend met verschillende theoretische inzichten rondom het recht in actie

  • Kunnen studenten een basaal onderzoeksvoorstel schrijven.

Onderwijsvormen

Het vak bestaat uit 7 interactieve seminars van 3 uur. Tijdens de seminar zal een onderzoeker werkzaam binnen de faculteit rechtsgeleerdheid vertellen over zijn of haar onderzoek naar het recht in actie en zal, daar aan gekoppeld, een deeltje theorie worden besproken aan de hand van (1) kernpublicatie op het terrein van onderzoek naar Recht en Samenleving en zal er (2) een stukje methodologie worden besproken aansluitend bij het centraal staande onderzoek.

Periode

Het onderwijs vindt plaats van 17.15-20.00 uur op:
Dinsdag 7 april 2020, KOG/A0.08
Dinsdag 14 april 2020, KOG/A0.08
Dinsdag 21 april 2020, KOG/A0.08
Dinsdag 28 april 2020, KOG/A0.08
Dinsdag 12 mei 2020, KOG/A0.08
Dinsdag 19 mei 2020, KOG/A0.08
Dinsdag 26 mei 2020, KOG/B0.35

Toetsing

Studenten zullen tijdens de collegereeks een aantal opdrachten moeten uitvoeren die gezamenlijk voor 30% meetellen voor het eindcijfer. De andere 70% van het eindcijfer zullen bestaan uit het schrijven van een onderzoeksvoorstel.

Inleverprocedures
Tenzij anders aangegeven zullen de opdrachten worden ingeleverd via USis.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Wordt nader bekend gemaakt en deels ook verstrekt via Blackboard of Brightspace

Aanmelden

De aanmelding verloopt via het secretariaat van Honours College Law honours@law.leidenuniv.nl vanaf maandag 2 december (uiterlijke aanmelding 27 januari 2020).

Minimum en maximum aantal deelnemers

Maximaal 22 studenten

Contact

  • Vakcoördinator: Prof.mr. Maartje van der Woude

  • Werkadres: Steenschuur 25, kamer A.1.51

  • Bereikbaarheid: Ma – Vrij van 9.00 – 17.00

  • Telefoon: 071-5277552

  • E-mail: m.a.h.vanderwoude@law.leidenuniv.nl