Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Introduction Cold Cases

Course
2019-2020

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Dit vak betreft een samenwerking tussen de Universiteit Leiden en de politie, specifiek gericht op zogenaamde cold cases. Een cold case is een onopgelost levensdelict (moord of doodslag) of een zeer ernstig delict waarop een minimale gevangenisstraf van 12 jaar is gesteld, zonder dat dit heeft geleid tot het oplossen van de zaak. Studenten maken binnen dit vak kennis met wat cold cases zijn, hoe ze in elkaar zitten en hoe professionals te werk gaan in het oplossen ervan. Het vak is om die reden zeer praktijkgericht: de hoorcolleges zullen wisselend gegeven worden door wetenschappers die zich met deze materie bezig houden en professionals uit de praktijk.
Er is plaats voor 80 studenten.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • u kunt de hoofdvragen en belangrijkste begrippen in het kader van cold cases uitleggen;

 • u kunt onderscheid maken tussen verschillende vormen van rechercheren bij cold cases;

 • u kunt uitleggen hoe het opsporingsonderzoek bij een cold case verloopt;

 • u kunt kennis van cold cases en bijbehorende vormen van rechercheren toepassen op een casus;

 • u bent in staat om, afhankelijk van de eigen discipline, cold case-problematiek uit te leggen, te analyseren en daar gefundeerd op te reflecteren.

Rooster

Kijk op de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (met een maximaal aantal van 80 studenten):

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: Prof. mr. M.J. Kunst, dr. T. van Veldhuizen, dr. A.J. van Doorn, staf Instituut voor Strafrecht & Criminologie i.s.m. experts van de politie en andere gastsprekers.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: grondige bestudering van de stof vooraf.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Een schriftelijk eindtentamen (100% van het eindcijfer)

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de colleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Literatuur wordt nader bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: Ma/di/do/vrij van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7324

 • E-mail: keuzevakkencrimstraf@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak geldt als voorbereiding op het vak ‘Verdieping Cold Cases’.
Er is plaats voor 80 studenten.

Contractonderwijs

N.v.t.