Prospectus

nl en

Manchu & Manchustudies III

Course
2019-2020

Ingangseis

Klassiek Mantsjoe & Mantsjoerologie II

Beschrijving

Klassiek Mantsjoe en Mantsjoerologie III verdiept de Mantsjoekennis van de student. Talig is het hoofddoel om meters te maken in het lezen van uiteenlopende, authentieke Mantsjoebronnen. Deze cursus zal klassikaal tenminste Mantsjoepoëzie behandelen en formulaire structuren van overheidsstukken (edicten, adelbrieven, interne paleisnota etc.). Naast klassikale leesvaardigheidstraining kiest de student een individueel, coherent pensum. Daaromtrent verzamelt de student secundaire literatuur, ter contextualisering van het pensum.

Leerdoelen

Na het volgen van Klassiek Mantsjoe en Mantsjoerologie III kan de student …

— Uitgebreide kennis van morfosyntaxis toepassen om teksten te begrijpen.
— Zinnen modellen, d.w.z. vertaalstrategieën hardop toelichten.
— Een goed onderbouwd en geïnformeerd filologisch gesprek voeren over een eigen gekozen pensum.

Rooster

Zie collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege, zelfstandige literatuurstudie

Blackboard

Blackboard

Studielast

5 EC x 28 uur = ca. 140 uur in totaal. Splits zich in:

  • 13 × 2 contacturen = 26 uur

  • ca.5 uur voorbereiding per collegeweek = ca. 65 uur

  • ca. 49 uur voor een eigen geannoteerde vertaling

Toetsing

  • Mondeling tentamen (100%).

Een student heeft recht op herkansing als hij een onvoldoende (5,49 of lager) heeft gehaald op het tentamen.

Literatuur

Collegeplank en eigen online studieomgeving

Contact

Fresco Sam-Sin