Prospectus

nl en

Programming

Course
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Er wordt bij dit vak geprogrammeerd in de programmeertaal C++. Tijdens het college Programmeermethoden wordt deze programmeertaal uitgebreid maar niet geheel behandeld. Naast het leren programmeren in een concrete programmeertaal staat de studie van algoritmen centraal; zo wordt er onder meer aandacht besteed aan sorteeralgoritmen. Principes uit de software engineering komen aan bod.

Het vak heeft voor ogen elke student de basisbeginselen en concepten van programmeren mee te geven, waaronder een ‘working knowledge’ van C++. Een student die dit vak behaalt heeft zal dan in zijn verdere studieloopbaan eigen ontwikkelde computerprogramma’s in C++ of een andere taal kunnen aanwenden tijdens onderwijs of onderzoek.

Leerdoelen

Het leren ontwikkelen van programma’s in een imperatieve programmeertaal (C++); het leren van een aantal eenvoudige algoritmen. Het kunnen schrijven van computerprogramma’s in C++. Het kunnen vertalen van (eenvoudige) problemen en oplossingen naar C++. Eerste kennismaking met principes uit de software engineering; eerste kennismaking met datastructuren. Leren omgaan met diverse computersystemen.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Per week 2 uur hoorcollege gevolgd door 2 uur practicum/werkcollege onder leiding van een assistent en diverse vragenuren. Aansluitend vragenuur.

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het eind van het semester; dit bepaalt tweederde van het eindcijfer. Een derde van het eindcijfer wordt bepaald door het programmeerwerk, bestaande uit vier programmeeropgaven; hier wordt het gemiddelde van genomen. De vier programmeeropgaven moeten alle voldoende zijn; er mag één 5 bij zitten. Beide (tentamen en programmeerpracticum) moeten voldoende zijn, dat wil zeggen minstens 5.5.

Literatuur

  • Boek: W. Savitch, Absolute C++, sixth edition, Addison-Wesley, 2016.

  • Verschillende handouts, zie de website.

Aanmelden

Aanmelding voor vakken verloopt via uSis. Hiervoor is de uSis-code van het vak nodig, die te vinden zijn in de Studiegids. Meer info over het inschrijven voor vakken of tentamens is hier te vinden.

MyTimetable

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.

Vragen? Bekijk de video-instructie, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Brightspace

Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace.

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.

Website

Programmeermethoden

Opmerkingen

Veel informatie over het vak, waaronder programmeeropgaven, uitwerkingen, video's van de colleges en oude tentamens, is te verkrijgen via de website.