Prospectus

nl en

Analyse 1

Course
2020-2021

Omschrijving

Dit college behandelt de beginselen van de differentiaal- en integraalrekening voor functies van een veranderlijke. Doel van het college is de studenten vertrouwd te maken met de basisconcepten van de theorie en hen daarbij aanknopingspunten te geven voor toepassingen in andere gebieden van de wiskunde en daarbuiten.

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: het limietbegrip, continuiteit en differentieerbaarheid; kromming van de grafiek; lineaire benaderingen van functies; Taylorpolynomen voor functies van een variabele; de ordesymbolen van Landau (grote-O notatie); reele machtreeksen; convergentiecriteria voor machtreeksen; differentiatie en integratie van machtreeksen; integratie van functies van een veranderlijke; hoofdstelling van de integraalrekening; substitutieregel; partiele integratie; oneigenlijke integralen; bepalen van primitieven.

Werkvorm

Vier uur geintegreerd hoor-/werkcollege

Verplichte literatuur

Calculus – A Complete Course (8th edition) by Robert A. Adams and Christopher Essex, Pearson Education, 2013.

(De 7e editie van dit boek kan ook nog gebruikt worden door recidivisten, tijdens het vak wel even controleren met andere studenten of de opgavenummering klopt)

Er is ook een combinatie van dit boek mogelijk met een softwarelicentie. Deze is aanzienlijk duurder en NIET nodig.

Rooster

Wiskunde rooster

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen, tussentoets plus verplichte thuisopdrachten

Extra informatie

Ouderjaarsstudenten moeten opnieuw de thuisopdrachten van dit semester maken en inleveren! Deze opdrachten komen wekelijks beschikbaar in Brightspace.

Brightspace

Instructies en lesmateriaal zijn te vinden in de Brightspace-module. Registratie voor Brightspace verloopt automatisch wanneer een student zich inschrijft in uSis via uSis d.m.v inschrijving voor een studieonderdeel (tentamen) met studieactiviteit

Vakcode TUD

TW1040

Links