Prospectus

nl en

Lineaire Algebra 1

Course
2020-2021

Omschrijving

In dit college worden de grondbegrippen van de lineaire algebra behandeld. We besteden aandacht aan zowel een aantal abstracte begrippen en structuren uit de lineaire algebra, als ook aan de bijbehorende rekenvaardigheden en een aantal toepassingen.

De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde:

  1. Vectoren: optelling, scalaire vermenigvuldiging, inwendig product.
  2. Oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen d.m.v. Gauss-eliminatie.
  3. Matrices en determinanten.
  4. Vectormeetkunde in Rn.
  5. Algemene vectorruimten, lineaire deelruimten, lineaire afbeeldingen, basistransformaties.
  6. Eigenwaarden en eigenvectoren, diagonalisatie.

Werkvorm

Hoor- en werkcollege

Verplichte literatuur

Het dictaat Linear Algebra I van Ronald van Luijk en Michael Stoll (te koop via administratie MI).
Ook wordt daarbij het boek Lineaire algebra van Paul Igodt en Wim Veys, Universitaire Pers Leuven, 2018, aanbevolen voor degenen die de stof ook op een wat andere manier willen zien.

Brightspace

Instructions and course material can be found on Brightspace. Registration for Brightspace occurs automatically when students enroll in uSis via uSis by registration for a class activity using a class number

Tentaminering

Toets (20%), huiswerk (20%), schriftelijk eindtentamen (60%)