Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Inleiding Kansrekening

Course
2020-2021

Omschrijving

Doel van het vak is het ontwikkelen van inzicht in en begrip voor wiskundige structuren in situaties waarbij toeval en onzekerheid een rol spelen. De eerste helft van het college gaat over kansruimten, kansverdelingen en stochastische variabelen. Hierbij komen onder andere de wet van de grote aantallen en de centrale limietstelling aan bod. De tweede helft van het college behandelt de theorie van Markovketens.

Leerdoel

Kennismaken en leren werken met basisbegrippen en basisconcepten uit de kansrekening.

Benodigde voorkennis

Basisbegrippen uit de analyse en de combinatoriek.

Werkvorm

Hoorcollege, werkgroep en huiswerk.

Literatuur

G. Grimmett and D. Welsh, Probability, An Introduction (2nd. ed.), Oxford University Press, Oxford, 2014.

Tentaminering

Schriftelijk tentamen.

Brightspace

Tijdens het college wordt informatie uitgewisseld via Brightspace