Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Algebra 3

Course
2020-2021

Toegangseisen

ineaire Algebra 1, Algebra 1 & 2.

Beschrijving

Galoistheorie en de toepassingen daarvan vormen het hoofdthema van het college. We schenken aandacht aan de klassieke toepassingen op de Griekse constructieproblemen en de oplosbaarheid van polynoomvergelijkingen door radicalen.

Behandeld worden: lichaamsuitbreidingen, eindige lichamen, normaliteit en separabiliteit, Galoiscorrespondentie, cyclotomische uitbreidingen, constructieproblemen, radicaalformules, hoofdstelling van de algebra, kwadratische reciprociteit en oneindige Galoistheorie.

Eindtermen/Leerdoelen

Onderwijsvorm

2 uur hoorcollege, 2 uur werkcollege per week en wekelijkse huiswerkopgaven.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (telt voor 75%) en wekelijkse huiswerkopdrachten (tellen voor 25%).

Literatuur

Syllabus Algebra 3 van P. Stevenhagen. Gedrukte versie te koop bij het secretariaat of online beschikbaar: http://websites.math.leidenuniv.nl/algebra/algebra3.pdf

Brightspace/website

De organisatie van het vak loopt via de corresponderende blackboardpagina. Studenten dienen zich hiervoor in te schrijven.

Contact informatie

Email: m.f.a.steinmetz@math.leidenuniv.nl