Prospectus

nl en

Projectieve meetkunde

Course
2020-2021

Verplichte voorkennis

Lineaire Algebra sterk aanbevolen.

Beschrijving

Bij Projectieve Meetkunde wordt de meetkunde van projectieve ruimtes bestudeerd waaronder: Intersectiegedrag, dualiteit, klassieke stellingen, de meetkunde van kwadrieken en in het bijzonder de Grassmann-variëteit G(2,4).

Eindtermen/leerdoelen

Inzicht in de meetkunde van projectieve ruimtes zoals in de beschrijving vermeld.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroep en opgaven om thuis uit te werken.

Toetsing

Schriftelijk tentamen. Huiswerk telt niet mee.

Literatuur

dictaat

Contact

per email