Prospectus

nl en

Sustainable Molecular Science & Technology

Doelgroep

De minor is primair bedoeld en bij uitstek geschikt voor gevorderde studenten Molecular Science & Technology, maar staat ook open voor gemotiveerde studenten uit verwante studierichtingen zoals Life Science & Technology of Biofarmaceutische Wetenschappen.

Inhoud

In principe bieden zon en aarde de mensheid voldoende grondstoffen en energie om de groeiende wereldbevolking van een redelijk welvaartsniveau te voorzien. Daarvoor zijn echter nog wat politieke, sociale maar ook technologische hobbels te nemen.
In deze minor verdipe je je in enkele onderwerpen uit de chemie en chemische technologie die direct of indirect een bijdrage kunnen leveren aan grote verbeteringen in de manier waarop wij met energie en grondstoffen omgaan. De chemie van de waterstofeconomie (waterstofgenereren, opslaan, en omzettenin andere engergievormen) komt aan de orde, evenals de 12 principes van de Groene Chemie. Je gaat zelf aan het werk en maakt een levenscyclus analyse (LCA) en ontwerpt een duurzaam chemisch proces. Tenslotte verdiep je je in de sociale en politieke factoren op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

Leerdoelen

Na het volgen van deze minor heb je kennis van en inzicht in de moleculaire en technologische methoden die bijdragen aan oplossingen voor de energie- en grondstofproblematiek van de 21ste eeuw. Je hebt ook kennis van innovatieprocessen en maatschappelijke aspecten van duurzaamheid.

Onderwijsvormen

Bijzonder aan de minor zijn de verschillende werkvormen (hoor- en werkcolleges, maar ook een ontwerpproject) en de interdisciplinariteit (Leiden-Delft, beta-gamma) zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de diepgang.

Aanmelding

Aanmelding gaat via USIS, in de periode 1 mei tot 1 juli.

Informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij de coordinator van de minor, drs. Pieter van Dooren, p.j.e.vandooren@leidendelft.nl