Prospectus

nl en

English Language and Culture

De opleiding Engelse taal en cultuur biedt voor studenten met een Bachelordiploma HBO Lerarenopleiding een pre-mastertraject (of schakelprogramma) aan dat voorbereidt op het Masterprogramma Engelse taal en cultuur. Het pre-mastertraject omvat 55 ECTS. Na het behalen van het schakelprogramma krijgt men toelating tot de Master Engelse taal en cultuur. Daarna is het mogelijk een eerstegraads lesbevoegdheid te behalen bij het ICLON.

First year

Het schakelprogramma omvat cursussen uit alledrie de jaren van het bachelorprogramma

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerstejaars onderdelen

Linguistics 2: The Syntax of English 10
Literature 1A: Introduction to Literary Studies in English 10
Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5
Philology 2: Introduction to Old English Language and Culture 10

Tweedejaars onderdelen

Language Acquisition 4: Working Words at Work 5

Derdejaars onderdelen

Language Acquisition 5: Introduction to Sociolinguistics, Second Language Acquisition and Stylistics 5
Literature 5B: Anglo-American Modernism 10

More info

2009-2010

Toelating

Om toegang te krijgen tot het pre-mastertraject (schakelprogramma) moet je een toelatingsverzoek doen voor de Masteropleiding Engelse taal en cultuur .

Aanmeldingsformulieren

Je kunt je voor een pre-mastertraject aanmelden via het reguliere aanmeldingsformulier voor de masteropleidingen, dat je via de mastersite kunt downloaden. Stuur het ingevulde formulier op naar het studenteninformatiecentrum Plexus. Je ontvangt bericht dat je toelaatbaar bent tot de masteropleiding op voorwaarde dat je het schakelprogramma hebt afgerond.

Voltijd/Deeltijd

Het pre-mastertraject is in voltijd en deeltijd te volgen. Je moet er rekening mee houden dat het programma in deeltijd langer duurt dan in voltijd. In overleg met de studiecoördinator kun je een op jouw toegepast rooster samenstellen.

Inschrijving

Je schrijft je, na toelating, in als bachelorstudent. Na afronding van het pre-mastertraject krijg je een onvoorwaardelijk toelatingsbesluit waarmee je je als masterstudent kunt inschrijven.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studiecoördinator, mw. K. van der Zeeuw-Filemon, tel. 071 527 2146 of mail: k.van.der.zeeuw@hum.leidenuniv.nl.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar zijn op het internet.