Prospectus

nl en

Keuzepakket Tweedetaalverwerving

Waarom is het leren van een tweede of vreemde taal zoveel moeilijker dan het leren van je moedertaal? Waarom heeft leeftijd zo veel invloed? Waarom zijn er zulke grote individuele verschillen tussen leerders? Wat is de rol van de moedertaal precies? Spelen verschillen én overeenkomsten tussen de eerste en tweede taal een rol? Zijn sommige aspecten van een tweede taal moeilijker te leren dan andere? Wat is het belang van onderwijs, taalomgeving en motivatie? In dit keuzepakket nemen studenten kennis van (theoretisch en experimenteel) onderzoek dat onder meer antwoorden probeert te vinden op bovenstaande vragen.

Cursusoverzicht

Course EC Semester 1 Semester 2
Introduction to Second Language Acquisition 5
Neurolinguistiek 5
Psycholinguistiek 5
Statistics 5
Taalverwerving 5
Topics in Second Language Acquisition 5

More info

Algemene informatie

  • Keuzepakket: voor studenten Geesteswetenschappen geen toestemming examencommissie vereist

  • Omvang: 30 ects

  • Bedoeld voor studenten uit alle disciplines

  • Voertaal: Nederlands/Engels

  • Coördinator: mw. dr. J. Caspers

Omschrijving

Waarom is het leren van een tweede of vreemde taal zoveel moeilijker dan het leren van je moedertaal? Waarom heeft leeftijd zo veel invloed? Waarom zijn er zulke grote individuele verschillen tussen leerders? Wat is de rol van de moedertaal precies? Spelen verschillen én overeenkomsten tussen de eerste en tweede taal een rol? Zijn sommige aspecten van een tweede taal moeilijker te leren dan andere? Wat is het belang van onderwijs, taalomgeving en motivatie? In dit keuzepakket nemen studenten kennis van (theoretisch en experimenteel) onderzoek dat onder meer antwoorden probeert te vinden op bovenstaande vragen.

Opbouw

Het keuzepakket Tweedetaalverwerving is opgebouwd uit zes verschillende onderdelen. In het inleidende college krijgen de deelnemers een overzicht van wat we al weten over tweedetaalverwerving en maken ze kennis met de relevante begrippen en de belangrijkste taalkundige theorieën die verklaringen en voorspellingen bieden voor tweedetaalverwervingsprocessen. Tegelijkertijd volgen de deelnemers een college over kindertaalverwerving. Daarnaast wordt in twee aparte colleges dieper ingegaan op de psychologische (eerste semester) en neurolinguïstische (tweede semester) aspecten die een rol spelen bij het verwerven en gebruiken van taal. In het literatuurwerkcollege in het tweede semester worden wetenschappelijke publicaties over specifieke thema’s binnen het tweedetaalverwervingsonderzoek kritisch bestudeerd. Ten slotte biedt het college statistiek (tweede semester) noodzakelijke steun bij het verwerken van wetenschappelijke publicaties over tweedetaalverwervingsonderzoek.

Het pakket biedt een uitstekende basis voor nadere studie van tweedetaalverwerving in het masterprogramma.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator, mw. dr. J.Caspers, j.caspers@hum.leidenuniv.nl, tel. 071 527 2157.

Aanmelden

Aanmelden voor het keuzepakket kan via U-Twist.