Prospectus

nl en

Keuzepakket Amerikanistiek: Inleiding in de geschiedenis en cultuur van de Verenigde Staten (15 ec)

Omschrijving

Dit keuzepakket geeft een overzicht van de Amerikaanse geschiedenis vanaf de vestiging van de eerste koloniën tot de verkiezing van Barack Obama in 2008. Daarnaast maak je kennis met een aantal klassieke werken uit de Amerikaanse literatuur, van Moby-Dick tot Uncle Tom’s Cabin. Speciale aandacht wordt besteed aan politieke en sociale kwesties zoals de Amerikaanse Burgeroorlog en rassenrelaties en aan Amerikaanse intellectuele stromingen zoals het pragmatisme en het multiculturalisme. Na dit keuzepakket ben je op de hoogte van talrijke aspecten van de Verenigde Staten, van verleden tot heden.

Maximum aantal deelnemers: 20

Sommige opleidingen hebben een keuzeruimte van 15 studiepunten, het is dan mogelijk om een keuzepakket te volgen dat bestaat uit een aantal minorvakken. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan. Dit is echter geen complete minor, wat kan betekenen dat je toestemming moet vragen aan je examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling van je eigen opleiding kun je nalezen wat er is toegestaan bij de invulling van je keuzeruimte en in welke gevallen je toestemming moet vragen aan de examencommissie.

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel de 30 studiepunten tellende minor , kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

In dit keuzevakkenpakket kan gekozen worden uit cursusen ‘Amerikaanse geschiedenis’ en ‘Amerikaanse literatuur en cultuur’. De cursussen kunnen gevolgd worden in één semester, of verdeeld over twee semesters. We adviseren iedereen te beginnen met “From Bradford to Obama”.

Algemeen traject

Deze cursus is interdisciplinair en bestaat uit een introductiecursus (overzicht Amerikaaanse geschiedenis) en een overzichtscursus Amerikaanse literatuur. Tezamen bieden deze verplichte cursussen een breed, chronologisch overzicht van de Amerikaanse geschiedenis en literatuur (15 ects).

Course EC Semester 1 Semester 2
Literature 3A: American Literature, 1620-1865: The American Renaissance 5

American History

Course EC Semester 1 Semester 2
The American Civil War and Reconstruction 10

Kies één van deze keuzevakken

American Intellectual History 5
American Studies Lecture Series 5

American Literature and Culture

Course EC Semester 1 Semester 2
Literature 4A: American Literature, 1865-1917 5

Kies één van deze vakken

American Studies Lecture Series 5
Literature 5B: Anglo-American Modernism 10