Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en
Naam EC Semester 1 Semester 2
History of Modern Philosophy 5
History of Political Philosophy 5
History of the Middle East 1 (600-1500) 5
History of the Middle East 2 (1500-present) 5
Hittite 5
Hoe verandert kunst de wereld? Art’s agency in steden, hoven & kerken 5
Hoe werkt literatuur? Analyse en interpretatie 5
Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (AGC) 5
Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (AGN) 5
Hoorcollege Economische en Sociale Geschiedenis (ESG) 5
Hoorcollege Middeleeuwse Geschiedenis (MG) 5
Hoorcollege Oude Geschiedenis (OG) 5
Hoorcollege Vaderlandse Geschiedenis (VG) 5
How The World Makes Art 5
Iconography of South and Southeast Asia 5
Identiteit, Sociale Maskers en Latijns-Amerikaanse Literatuur 5
Indo-European linguistics II (Verb) 5
Indo-European Phonology 5
Indo-European verb 5
Information Visualization and the Humanities 5
Inleiding Afrikaanse Talen en Taalkunde 5
Inleiding Akkadisch en spijkerschrift 10
Inleiding dramatische media 10
Inleiding Griekse Papyrologie 5
Inleiding in de Moderne Geschiedenis van Latijns-Amerika I 5
Inleiding in de Moderne Geschiedenis van Latijns-Amerika II 5
Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift 10
Inleiding Ruslandkunde 5
Inleiding Russische letterkunde 5
Inleiding Turkse literatuur 5
Inleiding Tweedetaalverwerving 5
Internationale Betrekkingen in Latijns-Amerika 5
Introduction Languages and Cultures of Africa 5
Introduction to Buddhism 5
Introduction to Contemporary China A: Politics, Economics, and Society of Modern China 5
Introduction to Hindu Religions 5
Introduction to Sumerian 5
Introduction to the History of the Netherlands 5
Introduction to the Study of Islam 5
Introduzione alla filologia italiana. Editare un testo in Italiano 10
Introduzione alla linguistica italiana/Inleiding tot de Italiaanse taalkunde 5
Islam in the Modern World 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Issues in Language Endangerment and Documentation 5
Italiaans: Italiano I (Taalvaardigheid keuzevak voor niet hoofvakstudenten Italiaans) 5
Italiaans: Italiano II (Taalvaardigheid keuzevak voor niet hoofvakstudenten Italiaans) 5
Italiaans: Italiano III (Taalvaardigheid keuzevak voor niet hoofvakstudenten Italiaans) 5
Italiaans: Keuzepakket Paper (Lavoro scritto) 5
Italiaans: Taalvaardigheid Ia 5
Italiaans: Taalvaardigheid Ib 5