Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en
Naam EC Semester 1 Semester 2
Music Cognition 5
Must reads: Leseliste ab 1700 5
Muziek: Inleiding in de jazzgeschiedenis 5
Natievorming in Latijns-Amerika 5
Nation and Imagination in Brazilian Literature, Arts and Culture (LK3) 5
Nation, Community, Self: Questions of Culture in South and Southeast Asia 5
Nederland in de Oudheid: van rebellerende grensprovincie tot Romeins beschavingsmodel 5
Nederlanders op de wereldzeeën, 1600 tot heden 5
Nederlandse dialogen van de dertiende eeuw tot nu: geschiedenis en gebruik 10
Nederlandse geschiedenis 1: Van Prehistorie tot Patriottentijd 5
Nederlandse geschiedenis 2: Van Napoleon tot Wilders, Cultuurwetenschap II 5
Nederlandse letterkunde 1: Van Middeleeuwen tot Verlichting, Cultuurwetenschap II 5
Nederlandse letterkunde 2: Van Romantiek tot heden, Cultuurwetenschap II 5
Nederlandse Media en Maatschappij 5
Nederlandse Taalkunde: Taaldiagnostiek 5
Neurolinguistics 5
New Religions 5
Nieuwegyptisch 10
Old Church Slavic Language and Culture 10
On Fiction and Forensics Writing Artistic Research 3
Onderzoek naar historische literatuur in de praktijk 5
Oral and Written Literature in Africa BA 3: Manuscript and print culture in Africa 5
Oral Literature: Research in Living Traditions 5
Orale en Geschreven Literatuur in Afrika: BA2: Manuscript and print culture in Africa 5
Osmaans 2 5
Ossetic 5
Ottoman Turkish (Spring) 10
Oudkerkslavisch (BA) 5
Overzicht Antieke Wijsbegeerte 1: van Thales tot en met Plato 5
Palaeography of the Greek Papyri and Edition Technique of Papyrus Documents 5
Paleografie van de Griekse Papyri 1 5
Paleografie van de Griekse papyrologie 2 5
Performance Arts – Pandemic – Public Sphere 5
Perspectieven op kunsthistorisch onderzoek 5
Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5
Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature 10
Philology 3: History of the English Language 5
Philology 4: Early Modern Everyday English 5
Philology 4: Highlights of Medieval English Literature 5
Philology 5: Late Modern English 10
Philology 5: Old English Literature and Culture 10
Philosophy of Mind 5
Politics of Southeast Asia 5
Politics of Southeast Asia 5
Politieke filosofie 5
Populaire Genres in de Latijns Amerikaanse Cultuur (LK5) 5
Portugees 1 minor 10
Portugees 2 minor 10
Pre-Intermediate Turkish 10
Premodern History of South and Southeast Asia 5